Dragør Kommune

Dragør Kommune

Skoleleder til Nordstrandskolen i Dragør

Brænder du for alsidig og faglig dannelse, for folkeskolen og det gode arbejdsmiljø, hvor ordentlighed, respekt, humor og ansvarlig ledelse er nøgleord. Har du holdninger, er du åben omkring dem, og tør du sætte kurs? Så læs videre og send en ansøgning!

Som skoleleder på Nordstrandskolen har du det overordnede ansvar for hele institutionens didaktiske, pædagogiske og økonomiske grundlag og retning. Du er den samlende figur og står i spidsen i det daglige, indtager rummet ved de særlige begivenheder og er skolens ansigt udadtil i lokalsamfundet. Ledelsen af Nordstrandskolen foregår i samarbejde med bestyrelsen og afdelingslederne for henholdsvis SFO, indskoling, mellemtrin og udskoling, den administrative leder samt den didaktiske leder, der styrer indsatsen vedr. inklusion.

Dagligdagens opgaver løses i samarbejde med alle skolens medarbejdere, der har stolte faglige traditioner, og som ser frem til en stærk og visionær leder med rigtig gode kommunikative evner – en leder, der forstår at inddrage og gennemsigtigt sætte tingene i relief. Du skal sammen med medarbejderne kunne samle skolen om en klar fælles identitet og samtidig klargøre, hvilken vej skolen skal bevæge sig i.

Vi forventer, at vores nye skoleleder er en samlende leder, der kan skabe begejstring og indgå aktivt i udviklingen af det samlede skolevæsen i kommunen sammen med kommunens øvrige skoleledere og forvaltningen. Vi forventer også, at vores nye skoleleder kan styrke samarbejdet blandt lærere og pædagoger såvel som hos skolens øvrige interessenter heriblandt forældre, politikere og lokalsamfundet.

Kvalifikationer
  • Du har kendskab til, erfaring med og interesse for folkeskolen
  • Du kan lede og har lyst til at lede
  • Du kan lide børn og har blik for kerneopgaven
  • Du kan prioritere og uddelegere
  • Du forstår vigtigheden af orden i bagbutikken og er god til at planlægge og sætte rammer
  • Du er lydhør og møder børn, forældre og medarbejdere med anerkendelse og respekt
  • Du kan omsætte skolens værdier til hverdag
  • Du er en tydelig leder, der står fast, når det er nødvendigt
  • Du løser konflikter og ser denne opgave som en selvfølgelig del af ledelsesansvaret
  • Du kan inspirere og motivere både børn, forældre og medarbejdere - så vi i fællesskab skaber den bedste skole. Derfor er du også en stærk kommunikator

Du skal derudover være bevidst om, hvordan du medvirker til at udvikle medarbejdernes strategiske selvledelse og sikrer engagement og motivation som drivkraft i det daglige arbejde.

Nordstrandskolen
Skolen ligger i det skønne Dragør og har ca. 750 elever. Lærere og pædagoger er organiseret i årgangsteam, som ledelsesteamet hvert år sammensætter. Det giver overblik over børnenes forløb og mulighed for at sikre den nødvendige kontinuitet med den rette faglighed.

Dragør er en udpræget bosætningskommune med mange ressourcestærke borgere og høje forventninger til kommunens service. Der er generelt en god sundhedsprofil og skoler med resultater i top 10 i national sammenhæng. Nordstrandskolen er således en af landets bedste.

Yderligere information
Har du spørgsmål til eller lyst til at besøge skolen, kan du kontakte direktør Asger Villemoes Nielsen på telefon 22 20 20 48 eller mail asgern@dragoer.dk. Ansøgning med relevante bilag sendes online via link til kommunens jobsystem på: https://www.dragoer.dk/vores-kommune/job-i-dragoer-kommune/soeg-job/.

Mere information om skolereform, politikker og det foreløbige arbejde på Dragør kommunes hjemmeside http://www.dragoerkommune.dk/page5734.aspx

Løn- og ansættelsesvilkår
Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til gældende overenskomst efter principper om lokal løndannelse for ledere. Lønnen fastsættes efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Ansøgningsfrist
fredag 31. maj 2019 kl. 12.

Tidsplan: Første samtalerunde – tirsdag 4. juni, fra kl. 14 om eftermiddagen
Anden samtalerunde m. case – fredag 7. juni, fra kl. 13 om eftermiddagen

Tiltrædelse: 1. august 2019

Dragør er et traditionsrigt og velbevaret bysamfund. ca. 14.000 borgere og masser af turister nyder godt af vores enestående havnemiljø og naturområder langs kysten. I Dragør Kommune er det vores daglige mål at sikre borgerne den bedste service.

Stillingsbetegnelse
Skoleleder

Ansættelsesforhold
Stillingen er på 37 timer ugentlig

Virksomhedsoplysninger
Nordstrandskolen

Tiltrædelse
1. august 2019

Ansøgningsfrist
31. maj 2019

Kontaktperson
Direktør Asger Villemoes Nielsen på 22 20 20 48 eller mail asgern@dragoer.dk

Uddannelse
Relevant

Arbejdsområde
Børn og Pædagogik