Vil du være sosu-hjælperelev i Favrskov Kommune?

SOSU-hjælperelev i Favrskov Kommune

Favrskov Kommune søger SOSU-hjælperelever til ansættelse i Ældreområdet med uddannelsesstart 1. december 2019.
 

Om uddannelsen


Som SOSU-hjælper i Ældreområdet kommer du til at løse borgernære opgaver inden for kompetenceområdet: Professionel omsorg, pleje og praktisk hjælp i et rehabiliterende perspektiv.

Du skal anvende din viden om rehabilitering, sundhed og pleje. Du skal kunne drage omsorg for andre og leve dig ind i andres situation. Det er også vigtigt, at du har lyst til og evner for samarbejde, da borgere, pårørende og andre fagpersoner er vigtige personer i dit arbejde.

Du ansættes i en erhvervsrettet uddannelse og er skiftevis i skole og i praktik, hvor der er fokus på, at den teori du lærer i skolen omsættes i praksis. 
 

Vi tilbyder

 • din praktikplads er sikret i Ældreområdet i Favrskov Kommune, hvor du vil komme i praktik i en hjemmeplejegruppe og/eller på et plejecenter 
 • du vil blive tilknyttet en uddannet vejleder, der sammen med din gruppeleder og dine kolleger har fokus på at skabe rammerne for et trygt og udfordrende læringsmiljø
 • din vejleder vil hjælpe dig godt i gang og støtte og udfordre dig undervejs med relevante aktiviteter og opgaver 
 • du skal have dine skoleophold på SOSU Østjylland i Aarhus eller Silkeborg. 
 • Nogle af vores elever bliver godkendt til at tage en del af deres praktik i udlandet, f.eks. i England, Norge, Sverige, Spanien eller Island 
 • uddannelsen til SOSU-hjælper varer 14 måneder. Hvis du har andre beslægtede uddannelser eller relevant erfaring vil uddannelseslængden evt. kunne blive kortere.
 

Du har mulighed for at søge elevstillingen, hvis du

 • har gennemført Grundforløb 2 SOSU eller er i gang med at gennemføre det. Alternativt skal du på en social- og sundhedsskole være realkompetencevurderet til at have tilsvarende forudsætninger. 
 

Vi forventer

 • at du er nysgerrig, engageret og åben for læring
 • at du har lyst til og evner for samarbejdet med borgere, pårørende og fagpersoner 
 • at du har en positiv indstilling til at møde andre mennesker
 • at du er ansvarsbevidst, møder stabilt og er motiveret for at udfordre dig selv.
 

Ansøgning og ansættelsesvilkår


Løn- og ansættelsesvilkår følger gældende overenskomst mellem KL og FOA. 

Arbejdstiden er 37 timer ugentligt. Forud for endelig ansættelse indhentes straffeattest.

Vi skal modtage din ansøgning elektronisk senest 23. september 2019. Når du søger, skal du vedhæfte din motiverede ansøgning, dit CV, eksamens- og uddannelsesbeviser samt evt. relevante udtalelser. 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt 30. september, 7. oktober og 8. oktober 2019.

Ønsker du yderligere oplysninger om uddannelsen eller om ansættelsesvilkår, kan du kontakte uddannelsesansvarlig Irene Winter på tlf. 89 64 12 56 eller uddannelsesansvarlig Joan Sindberg på tlf. 89 64 12 57.
 

Søg jobbet

 
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via linket. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk