Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Pædagog til Thorsø Børnehus

Thorsø børnehus søger en pædagog 32 timer pr. uge med tiltrædelse den 1. september 2020 eller snarest derefter.

Thorsø Børnehus ligger på en rolig villavej, tæt ved sø, å og natursti. Thorsø Børnehus har ca. 30 børn i børnehavedelen og ca. 12 børn i vuggestuen, som også er integreret i resten af huset især morgen og eftermiddag. Indtil videre er stillingen fortrinsvis ved børnehavegruppen. Vi er en del af et større område med fire andre institutioner. Der er otte ansatte i Thorsø Børnehus.

Thorsø børnehus lægger vægt på et varieret lege- og læringsmiljø med læring i alle hverdagsaktiviteter og på et aktivt ude- og indeliv med sang, bevægelseslege m.v. Vores hovedoverskrifter er det kreative børneliv, bevægelse, sundhed og alsidighed. Den voksne er inspirator og rollemodel og evner at følge børnenes spor ved at ”gå bagved, ved siden af og foran børnene”.

Vi arbejder med professionelle læringsfællesskaber, hvor kollegial feedback, sparring og evaluering skal være kulturbærende.

Vi kan tilbyde
 • en stor kuperet legeplads med mange motoriske udfordringer
 • en pædagogisk læreplan, der udmøntes ved at arbejde med forskellige indsatsområder og temaer, og hvor der arbejdes i forskellige børnegrupper
 • vi arbejder med aktionslæringsforløb, hvor vi inddrager børneperspektivet i planlægning af aktiviteter
 • vi bruger ”Læreplanstræet” som pædagogisk planlægningsværktøj til implementering af styrkede læreplaner.
 • en velfungerende børnegruppe med interesserede og aktive forældre i et levende lokalområde
 • en personalegruppe, der lægger vægt på et godt og konstruktivt samarbejde som basis for en levende pædagogik.
 • en arbejdsform, hvor alle er ansvarlige for de fælles trufne beslutninger.

Vi søger en pædagog,
 • der er initiativrig og fleksibel
 • der kan lide at være motorisk aktiv sammen med børnene, lege og opleve naturen, være på værksted, musik og bevægelse
 • der lægger vægt på det gode forældresamarbejde
 • der i samarbejdet med sine kollegaer værdsætter trivsel, rummelighed, respekt, anerkendelse og udvikling
 • der kan arbejde selvstændigt og samarbejde om de pædagogiske opgaver
 • der har erfaring med at arbejde tværfagligt og i netværk
 • der gerne har kendskab til LP, ICDP samt brug af Rambølls Hjernen og Hjertet.

Ansøgningsfrist den 9. august 2020.
Samtaler den 11. august 2020.

Ansøgningen skal give mulighed for referencer.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst med BUPL.

Hvis der er yderlig spørgsmål, så kontakt dagligleder Hanne Bech Kristiansen, mobil 50 51 01 18 eller områdeleder Tommy Jørgensen, mobil 23 49 03 74.

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk