Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Udskolingslærer i dansk, Østervangskolen, Hadsten

Udskolingslærer i dansk
Synes du, at det at undervise i dansk er det bedste i verden, og brænder du for at arbejde med folkeskolens ældste elever? Så har vi jobbet til dig.

Vi forestiller os, at du har flg. profil
 • Du er uddannet lærer eller har tilsvarende kvalifikationer
 • Du har linjefag i dansk eller har tilsvarende kompetencer
 • Du har linjefag i tysk, kristendom, idræt, H/D eller musik. Vi ser flere kombinationsmuligheder, men dansk er et must.
 • Du brænder for at gøre en kompetent og positiv forskel
 • Du er rolig, robust, relationsstærk, har hjertet på rette sted og et godt humør
 • Du har øje for at se elevernes potentialer
 • Du er teamorienteret.

Vi tilbyder
 • En fast stilling på 80 % – 32 timer om ugen
 • Varierede opgaver i et fagligt funderet miljø
 • Imødekommende kolleger
 • Stærke grundværdier som dannelse til fællesskab, høj faglighed og trivsel for alle
 • En uformel omgangstone og godt humør
 • Et skolemiljø med faste traditioner som morgensamling.

Vi er optaget af at danne eleverne som hele mennesker med vægt på både akademiske, praksisfaglige, dramatiske, kropslige og musiske lærerprocesser.  Grundlaget for skolens praksis er velkvalificeret faglighed til nutiden og fremtiden, trivsel og dannelse til fællesskab. For at lykkes med det, arbejder vi tæt sammen i årgangene.

På skolen har vi en naturfaglig og en musisk toning, der er udarbejdet sammen med skolebestyrelsen. Særligt for fagene i udskolingen gælder, at faglærerne arbejder tæt sammen om fællesfaglige emner, så det er helt naturligt, at man overlapper hinandens undervisning og fagområder, hvilket du skal kunne se dig ind i.

Østervangskolen har ca. 450 elever, og skolen er afdelingsopdelt i indskoling (0.-3. årgang), mellemtrin (3.-6. årgang) og udskoling med modtagerklasse (7.-9. årgang). Skolen har en engageret og interesseret forældregruppe og et tæt samarbejde med skolebestyrelsen.

Yderligere oplysninger
Østervangskolen kan du læse mere om skolen.
Vi vil meget gerne fortælle mere om stillingen og evt. have besøg, så kontakt viceskoleleder og nærmeste leder for udskolingen Jane Qvist på 89 64 46 04 eller e-mail jqos@favrskov.dk. Bemærk, at pga. ferie kan henvendelse omkring stillingen ske i perioden 3.-7. august.

Stillingen er en fast stilling med tiltrædelse 1. september 2020 eller snarest derefter.
Ansøgningsfrist mandag den 10. august 2020.
Vi afholder samtaler onsdag den 19. august 2020.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Vi ser frem til at høre fra dig

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk