Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Gruppeleder med lederidentitet og indsigt i styring af fritvalg søges, Ulstrup

Gruppeleder med lederidentitet og indsigt i styring af fritvalg søges til ældreområdet Team Ulstrup dag og aften i Favrskov Kommune.

Som gruppeleder skal du være i stand til at sætte borgeren i centrum og samtidig være medansvarlig for at skabe en attraktiv arbejdsplads, som kan tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere.

Vi søger en gruppeleder med en sundhedsfaglig baggrund, som har lyst til at være leder i Hjemmeplejen Vest.

Som gruppeleder får du personaleledelsen for to teams.
 • 27 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Team Ulstrup dag
 • 6 social- og sundhedshjælpere og -assistenter i Team Ulstrup aften
   
I den kommunale hjemmepleje i Favrskov kommune yder vi pleje og praktisk bistand samt uddelegeret sygepleje til borgere i eget hjem.
I 2020 har vi bl.a. fokus på rehabilitering samt implementering af ny teknologi, herunder skærmbesøg hos borgerne og DIGI rehab, som er et træningsprogram til brug i eget hjem.

Vi har stort fokus på at nedbringe sygefraværet og fastholde et lavt sygefravær blandt medarbejderne. Favrskov Kommune havde i 2019 det 2. laveste fravær blandt de 98 kommuner i Danmark.

Vi er en organisation i konstant udvikling, og vores medarbejdere er meget engagerede. Du kommer til at indgå i et velfungerende lederteam, som består af tre gruppeledere og en distriktsleder. I lederteamet er der rum til forskellighed, og hvor vi leder ud fra ledelsesgrundlaget: ”vi bruger feedback, vi går i direkte dialog, vi samarbejder på tværs og vi går nye veje” .
Hver uge afholder vi ledermøde, hvor vi erfaringsudveksler og sparrer med hinanden.

Vi har et velfungerende samarbejde med TR/AMR, som bygger på åbenhed og ligeværdighed. Vi ser vidensdeling og faglig sparring som en naturlig måde at understøtte den fælles opgaveløsning på.

Distriktet består af otte teams i alt. Som gruppeleder vil du få arbejdsplads på Anlægsvej 50, Ulstrup. Da distriktet er geografisk stort, er det vigtigt, at du har kørekort til personbil.

Dine opgaver som leder
Du skal have fokus på trivsel og udvikling af den enkelte medarbejder og teamet som helhed. Som en del af stillingen holder du teammøder og MUS-samtaler.

Du har driftsansvar i forhold til planlægningen af borgerbesøgene samt styring af økonomi og ressourcer inden for den delegerede ramme. Dette foregår i tæt samarbejde med disponatorerne og vagtplanlæggerne, der forestår den daglige planlægning.

Det er vigtigt, at du kan formidle mål, værdier, normer og beslutninger, og at du udvikler, støtter og coacher medarbejderne i hvert team, så opgaverne løses bedst muligt.

I dit arbejde er du en god rollemodel, og du er med til at skabe en kultur med et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine faglige kompetencer
 • en sundhedsfaglig baggrund – gerne med ledererfaring
 • erfaring med at arbejde i en politisk styret organisation eller lyst til det
 • lyst til at bidrage til den sundhedsfaglige udvikling i distriktet
 • praktikansvarlig for social- og sundhedshjælper- og -assistentelever i samarbejde med praktikvejlederne og Uddannelsesafdelingen
 • økonomifaglige kompetencer og evnen til at formidle økonomiske budskaber i et klart og præcist sprog.
   
Dine personlige kompetencer
 • synlig, åben og tillidsfuld i din ledelsesstil
 • initiativrig, fleksibel og velovervejet
 • positiv og handlekraftig med gode samarbejdsevner
 • evner at arbejde på tværs i hele den kommunale organisation
 • en ledelsesstil, der bygger på refleksion og samarbejde via dialog
 • søger indflydelse og har lyst til at sætte dit præg på beslutningerne, men evner at lytte, samle, beslutte og være konsekvent i forhold til disse
 • energisk, humoristisk og kreativ med evne til at motivere andre
 • gode kommunikationsevner, både mundtligt og skriftligt.
   
Derudover er det en fordel, at du
 • har en lederuddannelse eller har lyst til en lederuddannelse på diplomniveau eller tilsvarende
 • har viden om eller lyst til oplæring i den elektroniske omsorgsjournal (CURA)
 • har viden om eller lyst til oplæring i lønsystemet (KMD Vagtplan).

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte distriktsleder Lene Gravgaard på 23 30 20 45.

Samtale
Vi holder første samtale den 19. august 2020. Efter første samtalerunde udvælges kandidater til anden samtale, som finder sted den 25. august 2020. Mellem 1. og 2. samtale skal de udvalgte kandidater gennemføre en personlighedsprofil, hvor der er tilbagemelding og drøftelse den 24. august 2020

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning til Favrskov Kommune via nedenstående link senest den 13. august 2020. Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk