Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

GENOPSLAG - Specialcenter for demens i Favrskov Kommune søger sygeplejerske eller sosu-assistent

Specialcenter for mennesker med demens i Favrskov Kommune søger sygeplejersker eller social- og sundhedsassistenter i faste stillinger

Her er stillingen, hvor du skal sætte alle dine sygeplejefaglige kompetencer i spil.
Arbejdet med mennesker med demens fordrer, at man i høj grad er skarp i sine observationer og kan handle på selv den mindste ændring af deres habituelle tilstand.

Hvad kommer du til at arbejde med
Som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent kommer du til at arbejde med helhedsplejen, både ift. basale behov samt sundhedsfaglige opgaver. Yderligere ligger der særlige opgaver ift. medicinadministration, injektion, lægekontakt, sparring med Geronto-psykiatrien, Akutteam og Demenskonsulenter m.m.

Forventninger til dig
  • Du er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent, måske er du nyuddannet, eller måske har du erfaring fra ældre- eller psykiatriområdet.
  • Du har lyst til en meget afvekslende hverdag og har mod på at arbejde med mennesker med en demenssygdom.
  • Du er engageret og vil medvirke til at sikre et højt fagligt niveau i dokumentation.
  • Du skal opretholde en høj sygeplejefaglig kvalitet i pleje og behandling af beboerne.
  • Du skal være indstillet på at skulle arbejde forebyggende og rehabiliterende.
  • Du tager altid et individuelt udgangspunkt i den enkelte beboer og med en faglig tilgang.
  • Du bidrager aktivt til en løbende udvikling af vores fælles arbejdsmiljø og arbejdsfælleskabet.
  • Du er god til at samarbejde tværfagligt både med kollegaer og eksterne samarbejdspartnere.
  • Du er humoristisk, kreativ og ser skæve vinkler i opgaveløsningen.

Vi kan tilbyde
- En fast stilling på 30 timer/ugentligt, primært aften med ca. 6 dagvagter fordelt på 6 uger. Der arbejdes hver 2. weekend.

- En fast stilling på 30 timer/ugentligt, primært dag med ca. 4 aftenvagter fordelt på 6 uger. Der arbejdes hver 2. weekend.

- Et barselsvikariat på 30 timer/ugentligt, primært dag med ca. 5 nattevagter fordelt på 6 uger. Der arbejdes hver 3. weekend.

Alle stillinger er ledig til besættelse 22. februar 2021, eller tidligere hvis dette ønskes.

Om Tinghøj
Plejecenter Tinghøj er beliggende i Hammel og er Favrskov Kommunes specialcenter for mennesker med demens. Der bor 40 beboere på plejecentret, der alle er diagnosticeret med en demenssygdom i moderat til svær grad eller som har demenslignende symptomer.

Tinghøj er opdelt i 6 huse med 6-8 beboere i hvert hus. Der arbejdes så vidt muligt ud fra en tankegang om leve-bo-miljø. Personalet og omgivelserne er med til at give de bedst mulige forudsætninger for, at vores beboere med ekstraordinære behov kan have et værdigt og trygt liv. Personalet arbejder på et højt fagligt niveau, og de bruger deres erfaring og viden til at yde den bedste indsats for den enkelte beboer med afsæt i en socialpædagogisk tilgang. Dette gøres ved at behandle alle individuelt og have fokus på en personcentreret tilgang. Hver eneste beboer er unik og kommer med en unik og interessant livshistorie, som personalet bruger i deres arbejde til at kunne tilbyde meningsfulde aktiviteter og en meningsfuld hverdag for den enkelte.

Alle som én i personalegruppen er vigtige ift. at bidrage til løsningen af vores fælles opgave, og det fordrer, at der i dagligdagen er en tæt sparring og anerkendende dialog imellem kollegaer for at få alle kompetencer i spil. Som en del af den faglige udvikling har personalet supervision med en ekstern supervisor og undervisning med praktiserende læge.

Overordnet bygger samarbejdet på arbejdsfællesskab, anerkendelse, respekt og dialog.
Der arbejdes i høj grad med decentralisering i de forskellige teams, hvor mange beslutninger træffes af den enkelte medarbejder, som er tæt på beboeren. Personalet varetager og fordeler de daglige funktioner/opgaver i teamet, så kommunikation og dialog er nøgleord.

Se mere på vores Facebook-side Tinghøj

Yderligere oplysninger
Vil du høre mere om stillingen eller komme og få en rundvisning, er du velkommen til at kontakte gruppeleder Jannie Buhl Jensen på jabj@favrskov.dk, tlf. 20 53 75 70 eller gruppeleder Mette Louise Graversen på mlgr@favrskov.dk, tlf. 30 45 85 78.

Søg jobbet
Vi beder dig sende din ansøgning senest den 12. februar 2021 til Favrskov Kommune via linket.

Det er en forudsætning for ansættelsen, at den person, som vi ønsker at ansætte, ikke er straffet for forhold, som gør vedkommende uegnet til at bestride stillingen.

Du kan se alle ledige stillinger på www.favrskov.dk/job
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk