Gå til sidens indhold
Billedet viser Favrskov Kommune i en given situation. Klik for at gå til Favrskov Kommune forside.

Spændende og udviklingsorienteret stilling som faglig koordinator og formand for rehabiliteringsteamet

På arbejdsmarkedsområdet i Favrskov Kommune er stillingen som faglig koordinator og formand for rehabiliteringsteamet ledig. Stillingen er forankret i Job og Udvikling, som er afdelingen for aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, ressourceforløb, fleksjob, pension og det rehabiliterende team.

Brænder du for arbejdsmarkedsområdet og har indgående kendskab til beskæftigelseslovgivningen? Kan du formidle kompliceret lovstof både mundtligt og skriftligt, samt implementere det i praksis? Kan du være den beskæftigelsesrettede drivkraft i et fagligt stærkt og kompetent rehabiliteringsteam, og kan du i dialog med borgerne, understøtte jobrettede udviklingsforløb parallelt med sociale og sundhedsmæssige indsatser? Så kan stillingen være noget for dig.

Vi tilbyder en stilling, hvor du som faglig koordinator har en central rolle i forhold til at sikre et højt fagligt niveau i afdelingen. Det er vigtigt, at du har lyst til at skabe resultater i samarbejde med andre, både i og uden for arbejdsmarkedsområdet. Som faglig koordinator vil du sammen med engagerede kollegaer, andre faglige koordinatorer og din leder blive inddraget i udvikling og implementering af sagsgange, snitfalder, metoder, indsatser og projekter.

Som formand for rehabiliteringsteamet har du et stort ansvar og indflydelse på det faglige arbejde i såvel rehabiliteringsteamet som på tværs af jobcenteret. Det er vigtigt, at du har en anerkendende og empowermentbaseret tilgang i mødet med borgeren, da det kan øge borgerens muligheder for at tage ejerskab for sit forløb og samarbejdet.

Som en del af Favrskov Kommunes samlede beskæftigelsesindsats, arbejder Job og Udvikling med borgere, som er længst væk fra arbejdsmarkedet. Borgerne har ofte behov for en længerevarende og håndholdt indsats for at komme i job eller uddannelse og skabe udvikling i retning mod arbejdsmarkedet.

Job og Udvikling består af 24 ambitiøse og fagligt dygtige medarbejdere, som brænder for at skabe jobrettede udviklingsforløb for borgerne. Vi arbejder med hyppige jobsamtaler og lægger vægt på et tæt samarbejde mellem sagsbehandler og jobkonsulent.

Rehabiliteringsteamets opgave er at drøfte og koordinere indsatser, der skal iværksættes med henblik på at udvikle borgerens arbejdsevne. Som formand har du en afgørende opgave i forhold til at sikre, at der på rehabiliteringsmøderne skabes et klart jobmål for borgerens udviklingsforløb, og at den primære indsats er virksomhedsrettet parallelt med øvrige indsatser, under hensyntagen til borgeres situation og behov.

Dine opgaver
 • Være opdateret på ny lovgivning og viden på beskæftigelsesområdet og servicere afdelingens tre teams med denne viden.
 • Udarbejde skriftlige arbejdsgangsbeskrivelser.
 • Være med til at udvikle, implementere og drive indsatser, forløb og projekter på tværs af afdelingen.
 • Varetage formandsopgaven på møderne med det rehabiliterende team – ca. 2-3 møder pr. måned.
 • Ansvarlig for ensartet faglig kvalitet under mødeafviklingen i det rehabiliterende team, og at teamets indstillinger lever op til formelle og lovgivningsmæssige krav.
 • Give sagssparring på tværs af arbejdsmarkedsområdet.
 • Varetager sagsbehandlingen af en begrænset sagsstamme ift. kontanthjælp, ressourceforløb, fleksjob og pension – ca. 3-6 løbende sager.

Dine kvalifikationer
 • Relevant socialfaglig baggrund som socialrådgiver eller lignende.
 • Indgående kendskab til beskæftigelsesområdet og beskæftigelsesloven.
 • Gerne erfaring med progression i fleksjob, Job-first-metoden, BIP-beskæftigelsesindikatorprojektet og Flere skal med-indsatsen.
 • Gode kompetencer ift. mundtlig og skriftlig kommunikation.
 • Rolig, robust og kan bevare overblikket i vanskelige situationer og stå fast under pres.
 • Imødekommende, loyal, professionel og åben over for andres perspektiver.

Vi tilbyder
 • Et fagligt udfordrende job.
 • Et selvstændigt job med brede samarbejdsflader både internt og eksternt.
 • Et introduktionsprogram, samt løbende oplæring og sparring.
 • En velfungerende organisation.
 • Et godt arbejdsmiljø.

Løn- og ansættelsesforhold
Stillingen er en fast fuldtidsstilling 37 t. ugentligt.

Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst. Lønnen fastsættes efter principperne om Ny løn.

Ansøgningsfrist
Søndag d. 16. maj 2021.

Ansættelsesproces/ansættelsessamtale
Vi forventer at afholde ansættelsessamtaler tirsdag d. 25. maj 2021.

Forventet ansættelsesdato er 1. juli 2021. Ansættelsesstedet er i Hadsten.

Bemærk, at Jobcenter Favrskov anmoder om straffeattest i forbindelse med ansættelsen.

Yderligere oplysninger
Såfremt du har spørgsmål til jobbet, er du velkommen til at kontakte leder af Job og Udvikling Laila Brandt Dyrbye, mail ldyr@favrskov.dk eller tlf. nr. 89 64 42 65 / 23 48 18 35.

Søg Jobbet
Vi beder dig sende ansøgning vedlagt CV og relevante bilag via linket til højre.
Favrskov kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk.
 

Favrskov Kommune kan kun modtage ansøgninger sendt elektronisk