Byggesagsbehandler

Har du lyst til at hjælpe vores borgere og virksomheder med at få deres byggerier godkendt. Kan du samtidig sikre at arkitektur, sikkerhed og anden lovgivning er opfyldt, så skal du sende os en ansøgning.

I Gladsaxe er god sagsbehandling, med en god service og dialog med borgere og virksomheder, i højsædet.
Vi udvikler løbende vores måde at arbejde på, så vi er effektive og har en kort sagsbehandlingstid. Vi lægger vægt på at se processerne fra brugerens synsvinkel, og vi har en dialogbaseret og inddragende tilgang til opgaverne. Vi har et højt serviceniveau ud fra et ønske om at hjælpe såvel borgere som virksomheder. Vores mål er en kommunikation på et imødekommende, klart og tydeligt niveau.

Byggesag er en del af By- og Miljøforvaltningen, en dynamisk arbejdsplads med fokus på tværfagligt samarbejde, faglig udvikling af medarbejderne og at skabe en attraktiv arbejdsplads.

Vi er et team i Byafdelingen, som desuden består af Team Byplan og Landskab samt Team Veje og Trafik. I Byafdelingen har vi en ambition om at udnytte den synergi, der opstår i et miljø, hvor mange fagligheder har en tæt hverdag sammen. Vi vil bruge det til at skabe bedre service og en mere sammenhængende og helhedsorienteret sagsbehandling. Vores tætte samarbejde gør, at vi vil sikre, at vi tidligt i forløbet får øje på problematikker, som trafik, miljø, klima mv.

Byggesagsteamet har, ud over byggesagsbehandling, opgaver som BBR, skimmelsvampesager, adresser, ejendomsbeskatning mm. Teamet indgår også i projektarbejde, eksempelvis inden for fysisk planlægning, i tværfaglige projekter og udvikling af arbejdsprocedurer.

Endvidere indgår byggesagsteamet i et 4K BYG-netværk, der er et fælles initiativ mellem Rudersdal, Gentofte, Gladsaxe og Lyngby-Taarbæk. Formålet med dette samarbejde er at nyde gavn af fælles løsninger med blandt andet fælles videndeling. Der er direkte samarbejde med de andre kommuner omkring sagsbehandling.

Opgaverne:

Din hovedopgave bliver byggesagsbehandling af de indkomne sager, store og små, afhængig af dine erfaringer og uddannelse. Vi byggesagsbehandler alt fra enfamiliehuse til store erhvervsbyggerier. Du bliver ansvarlig for dine byggesager fra start til slut, men vil altid kunne sparre med dine kolleger om sagerne.

Vores forventninger til dig er

  • At du har en relevant uddannelse f.eks. ingeniør, arkitekt eller lign.
  • At du har erfaring med byggesagsbehandling i kommunal forvaltning. Du skal have kendskab til Bygningsreglementet og Planloven. Du kan også være nyuddannet eller have andre erfaringer med, men have lyst til at arbejde med myndighedsbehandling.
  • At du kan formulere dig skriftligt og formidle fagligt stof, både i forhold til almindelige boligejere og professionelle rådgivere.
  • At du kan lide kontakt og dialog med ansøgere, og være god til at lytte og vejlede dem i forhold til de ønsker, de har.
  • At du selvstændigt kan sætte dig ind i en sag, undersøge lovmæssige forhold og sikre, at sagen løses struktureret og målrettet.
  • Vi håber, du vil byde ind med nye ideer til måden, vi gør tingene på.

Vi tilbyder et udfordrende og afvekslende job på en travl og uformel arbejdsplads i et godt socialt klima - med gode muligheder for faglig og personlig udvikling. Vi lægger vægt på at udvikle et godt teamsamarbejde, hvor der løftes i flok, og hvor alle tager ansvar for at få løst teamets opgaver med respekt for hinandens kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår
Du vil blive ansat med 37 timer om ugen. Løn- og ansættelsesvilkår er efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Tiltrædelse hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Vil du høre mere om stillingen, så ring til Teamleder Anja Munch Harbo på 3957 5917 eller Byggesagsbehandler Dorthe Dahlquist Mortensen på 3957 5912.

Vi forventer at indkalde til samtaler i uge 27-28.
Vi skal have din ansøgning senest den 29. juni 2018 kl. 12.00.