Erfaren projektleder til indsatsen for klimatilpasning

Vil du være med til at sikre en klimatilpasset, grøn og levende by?

By- og Miljøforvaltningen søger en medarbejder til at arbejde med projekter inden for klimatilpasning og spildevand. Det er områder, som har stor, politisk bevågenhed i Gladsaxe og hvor vi har skabt gode og markante resultater i forhold til at arbejde med en helhedsorienteret klimatilpasning på overfladen, der er tænkt sammen med den grønne og levende by.

Du bliver en del af Klima og Natur, som er et tværfagligt team med 13 medarbejdere. Vi arbejder både med klimatilpasning, klimaforebyggelse, natur, jord og grundvand – og både som planlæggere og myndighed. Vi er gode til at tænke opgaverne på tværs og få brugt vores viden og kompetencer til at tænke nyt og innovativt.

Du bliver en del af et spændende og fagligt udfordrende miljø med engagerede kolleger, hvor der også er plads til et godt grin.

Organisering og opgaver

I teamet er vi ca. 3 medarbejdere, der arbejder med klimatilpasning, men vores arbejde er også integreret i mange andre teams i forvaltningen.

Det er vigtigt for os, at anlæggelsen af de store klimatilpasningsløsninger er tænkt strategisk, helst i overfladeløsninger hvor det er muligt, som kan give merværdi i forhold til byens udvikling. Vi har ansvar for at sikre, at klimatilpasningsopgaverne bliver løst koordineret og smidigt på tværs af teams og afdelinger, da projekterne ofte kan betyde ændringer i vejarealer, den efterfølgende drift med videre. Samarbejde og samskabelse med borgerne om klimaudfordringen er også et indsatsområde for os, så vi skaber engagement og ejerskab. I øjeblikket er vi ved at planlægge en ny strategi for fremtidens afløbssystem, som skal være fundamentet for den kommende spildevandsplan og de konkrete anlægsprojekter.

Du vil i de kommende år skulle

 • Arbejde tæt sammen med forsyningsselskabet Novafos i forbindelse med planlægningen og anlæggelsen af de konkrete klimatilpasningsprojekter og sikre det kommunale tværgående perspektiv ind i projekterne.
 • Styre og koordinere klimatilpasningsprojekterne internt i kommunen på tværs af teams og afdelinger.
 • Give rådgivning og kunne udvikle på krav til klimatilpasning i arbejdet med lokalplaner, helhedsplaner, kommunalt byggeri m.m.
 • Deltage i arbejdsgrupper og fora for klimatilpasningsprojekter på tværs af kommunegrænser og kunne facilitere partnerskaber og samarbejder med borgere og virksomheder.
 • Være tovholder på udarbejdelse af områdeplaner for klimatilpasning, herunder arbejde med samfundsøkonomiske modeller og analyser.
 • Stå for politiske drøftelser for eksempel i forbindelse med udarbejdelsen af en spildevandsplan.

Vi lægger vægt på, at du

 • Har en relevant akademisk uddannelse inden for klimatilpasning og spildevandssystemer som for eksempel ingeniør eller geograf.
 • Har erfaring med det anlægsmæssige i klimatilpasningsprojekter og kan koble det sammen med planmæssige og myndighedsmæssige krav på området.
 • Har en forståelse for byens udvikling og hvordan dette kobles og understøttes af klimatilpasningsløsninger på overfladen.
 • Har interesse for og erfaring med GIS og modellering.
 • Er en erfaren projektleder, der kan arbejde selvstændigt og som er god til at tage styring og ledelse af projekter og få samarbejdet til at fungere på tværs.
 • Har forståelse for at arbejde i et politisk system og er god til at kommunikere både mundtlig og skriftligt og i øjenhøjde med din målgruppe.

Løn og ansættelsesvilkår

Ansættelse er fra 1. maj 2019 og er på 37 timer/uge. Løn- og ansættelsesvilkår sker efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Vil du vide mere om stillingen, så kontakt teamleder Kathrine Stefansen telefon 39 57 58 93eller projektleder Daniel Grube Pedersen telefon 39 57 58 88.

Ansøgningsfrist

er fredag 22. marts kl. 12.

Ansættelsessamtaler finder sted 26. marts og 27. marts.

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.