Landskabsarkitekt/projektleder til Ejendomscenteret

Gladsaxe Kommune søger en dygtig landskabsarkitekt, der vil være med til at sikre og udvikle gode friarealer - primært i og omkring børnehusene - men også på andre områder af vores kommune.


Du vil komme til at arbejde med fornyelse af udvalgte børnehuses udearealer, vedligeholdelse og forbedringer af eksisterende udearealer/legepladser samt deltagelse i projektledelse af nye børnehuse med ekstern rådgivning. Du vil som projektleder skulle stå i spidsen for planlægning og projektering og tilsyn med udførslen af en række projekter - herunder inddragelse af brugerne, forvaltningsønsker, skitsering, myndighedsansøgning, udarbejdelse af udbudsmateriale frem til den endelige aflevering.

Vi lægger vægt på, at du

  • Er kreativ og selvstændig med lyst til at tilegne dig kendskab til nye spændende løsninger.
  • Nysgerrig og interesseret i friarealer, der understøtter børns leg, læring og udvikling.
  • Innovativ og løsningsorienteret ift. bæredygtighed, miljørigtige tiltag, LAR mv., der understøtter FN’s verdensmål og Gladsaxestrategien.   
  • Kan fungere både som som projektleder og som projekterende landskabsarkitekt – du skal kunne løfte opgaver helt fra idéudvikling, skitsering, udarbejdelse af hovedprojekt, udbud, tilsyn til aflevering og ibrugtagning.
  • Er rutineret AutoCAD-bruger, evt. har kendskab til SketchUp, Revit, Adobe-pakken eller lignende. 
  • Kan økonomistyre projekterne.
  • Har erfaring med bygherrerådgivning.
  • Kan bevare overblikket på flere projekter samtidig.
  • Har erfaring med at kommunikere, skabe gode relationer og samarbejde med mange forskelligartede brugere, teknisk personale samt andre interessenter.
  • Har minimum 3 års relevant erfaring – eventuelt en praktisk baggrund som anlægsgartner.

Lidt om os

Ejendomscenteret er Gladsaxe Kommunes centrale kompetencecenter for byggeri, anlæg, udvikling, drift og vedligeholdelse af kommunens ejendomme og friarealer.

Ejendomscenteret yder – som en del af Center for Økonomi – bygherrerådgivning over for kommunens forvaltninger og er udførende bygherre på en lang række bygge- og anlægsprojekter.

Gladsaxe Kommune er ambitiøs – også med sine ejendomme og friarealer. Der er således i de kommende år – blot på børneområdet - afsat mere end 400 mio. kr. til nybyggeri af nye, svanemærkede børnehuse.

Den overordnede ramme for arbejdet er Gladsaxestrategien, som inkluderer FN’s Verdensmål, hvorfor vi arbejder ud fra et ønske om både social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed. Målet er en grøn og levende kommune, hvor også de kommunale friarealer afspejler en innovativ, grøn og bæredygtig dagsorden.

I Ejendomscenteret er vi 35 medarbejdere opdelt i 3 bygningsteams og et tværgående team. De tre bygningsteams har ansvaret for hver sin del af kommunens ejendomme. Disse teams er bemandet med arkitekter, landskabsarkitekter, ingeniører, bygningskonstruktører. Opgaverne i hvert team er mangeartede og man bliver en del af: nybyggeri, ombygninger, planlagt vedligehold, energiforbedringer og anlæg af udearealer.

Teamet

Team 3 varetager dagtilbuds-, administrations- og familieområdet i Gladsaxe Kommune. Med 8 nye børnehuse på vej og 60 eksisterende børnehuse er dagtilbudsområdet det primære arbejdsområde.

Du vil blive en del af et dynamisk, engageret, kreativt og humoristisk team – hvor kollegial sparring, et socialt miljø og et højt fagligt niveau er kendetegnende.

Løn- og ansættelsesvilkår

Der er tale om en stilling på fuld tid.
Du vil blive indplaceret efter gældende overenskomst med mulighed for at forhandle tillæg efter kvalifikationer.

Stillingen er til besættelse snarest muligt, dog senest den 1. februar 2020.

Har du spørgsmål

er du meget velkommen til at kontakte teamleder Jan René Rasmussen på telefon 39 57 59 84 / jarera@gladsaxe.dk eller ejendomschef Niels Thygesen på telefon 93 84 73 10 / niethy@gladsaxe.dk.

Frist

Vi skal have din ansøgning senest onsdag 11. december 2019.

Samtaler vil blive afholdt den 16.-17. december 2019.

Du kan få flere informationer om Gladsaxe kommune ved at besøge www.gladsaxe.dk
 

I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.