Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

Sundhedsplejerske 37 timer ugentligt

Sundhedsplejerske søges da en kollega ønsker at bruge sine faglige kompetencer i andet arbejdsfelt


Er du en sundhedsplejerske der trives med at være i front når det handler om nye tiltag, nye arbejdsgange, som måske ikke er afprøvet i andre kommuner, så er nedenstående helt sikkert noget for dig.
Vi har 1 sundhedsplejerske stillinge på 37 timer pr uge ledig til besættelse pr 1. september eller 1. oktober.

Gladsaxe Kommune har implementeret tidlig indsats til familier med børn fra 0-6 år.  Her arbejder alle på et evidensbaseret grundlag, med fokus på udvikling, evaluering og dokumentation.

Vi har udviklet nye arbejdsgange på tværs i hele Gladsaxe Kommune, så der nu er fokus på, at familierne får en tværgående og helhedsorienteret indsats.
I indsatsen indgår bl.a. graviditetsbesøg til alle gravide i Gladsaxe Kommune, samt overdragelsesmøder fra hjem til dagpasning.

Lidt om os:

 • Vi er 23 sundhedsplejersker, 2 fysioterapeuter, 1 kommunallæge, 1 konsulent, 1 sekretær, 1 souschef og 1 leder.
 • Sundhedsplejerskerne er planlægningsmæssigt opdelt i 2 områder, og indgår i tværfaglige distriktsteam og konsultativ vejledning i dagpasning sammen med PPR. 
 • Sundhedsplejen er en del af afdelingen Familie og Rådgivning, der ligger i Børne- og Kulturforvaltningen.
 • Vi arbejder ud fra et helhedssyn på familierne og anvender systemisk tilgang i det sundhedsfaglige arbejde, der lægger sig op af den politisk besluttede Gladsaxestrategi. Denne er bundet op på FN´s verdensmål
 • Vi vægter sparring og supervision højt.
 • Vi lægger vægt på et højt fagligt niveau og valg af fælles metoder i opgaveløsningen f.eks. NBO, den motiverende samtale, PUF og Aktiv vurdering.
 • Vi er er en del af forskningsprojektet PUF-VIPP
 • Vi anvender IT-systemet Novax.

Vi forventer, at du:

 • Er uddannet sundhedsplejerske.
 • Indgår aktivt i det tværfaglige og tværgående samarbejde.
 • Har gode samarbejdsevner og kan arbejde selvstændigt.
Vil du gerne høre mere, er du fra mandag den 3. august velkommen til at ringe til souschef Eva Falk Winther på mobil 51 59 57 50.
Du kan læse mere om sundhedsplejens tilbud samt om Gladsaxe Kommune på vores hjemmeside

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist fredag den 14. august 2020 kl. 12:00. 

Ansættelsessamtaler afholdes mandag den 24. august 2020 mellem kl. 8:00 - 13:00

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt. Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.