Gå til sidens indhold
Billedet viser Gladsaxe Kommune i en given situation. Klik for at gå til Gladsaxe Kommune forside.

GXU Faglig leder UU-vejledning og udskolingsaktiviteter

Faglig leder til GXU – Gladsaxe 10. Klasse og Ungdomsskole

GXU søger en faglig leder til at stå i spidsen for UU-vejledning og udskolingsaktiviteter for alle Gladsaxes unge (Genopslag)

GXU søger en faglig leder pr. 1. marts 2021, der kan indtage en helt central rolle i videreudviklingen af UU-vejledningen på grundskoleområdet og dermed arbejdet med at uddannelsesafklare og sende Gladsaxes unge godt videre fra grundskole til ungdomsuddannelse.

Du bliver leder for et stort hold af UU-vejledere og undervisere, der laver vejlednings- og læringsforløb for udskolingselever på Gladsaxes skoler. Uddannelsesvejledningen skal være omdrejningspunktet for en række forskellige vejlednings- og undervisningsforløb i løbet af udskolingen. Forløb som understøtter de unge i deres proces med at blive uddannelsesafklarede og uddannelsesparate.

Det bliver din opgave at skabe en rød tråd imellem aktiviteterne, så sammenhængen bliver tydelig for de unge og deres forældre, medarbejdere og samarbejdspartnere på folkeskolerne. GXU er tovholder for netværkssamarbejdet skolerne imellem om udskoling og udvikling af faget Uddannelse og Job.

Du bliver en del af GXUs ledelsesteam, der består af centerleder, to faglige ledere og en administrativ leder. I ledelsesteamet defineres, diskuteres og delegeres de forskellige arbejdsopgaver. I ledelsesteamet arbejder vi tæt sammen i et uformelt miljø, hvor vi lægger vægt på faglighed, sparring og en uformel omgangstone. Du vil således indgå i det samlede ledelsesarbejde med at udvikle skolens pædagogik, læringsmiljø og organisation.

Du har solid faglig viden og erfaring inden for et eller flere af følgende områder: UU-vejledning, kursusplanlægning- og gennemførelse, undervisning i Uddannelse og Job, samarbejde i netværk.
Du kan balancere mange forskellige interesser og bidrage med viden, erfaring og engagement i forhold til ledelse og udvikling af en samlet retning for de unges læring og trivsel med særlig fokus på uddannelsesafklaring.

Som leder er du anerkendende, og du indbyder til konstruktiv dialog med de unge og medarbejderne for at skabe meningsgivende fælles løsninger samtidig med, at du kan sætte tydelig retning og klare rammer.

GXU er Gladsaxe kommunes center for unges uddannelse, og vi holder til på Gladsaxevej 198 i Søborg. Der er undervisning både dag og aften i 10. klasse og Ungdomsskole. Der er 35 fastansatte og 30 deltidsansatte undervisere, der alle deler et potentialesyn på de unge og arbejder på et pædagogisk fundament af mentalisering, low arousal og synlig læring. Hovedopgaven i alle vores forskellige tilbud er at gøre de unge klar til at gennemføre en ungdomsuddannelse.

Stillingen er en fuldtidsstilling.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om jobbet kan fås ved henvendelse til centerleder Jesper Væver Jensen på telefon 30 32 21 65, ligesom eventuelt besøg på skolen kan aftales. Funktionsbeskrivelse, handleplan for GXU og skolevæsenets ledelsesgrundlag findes på www.gxu.dk

Frist

Ansøgningsfrist er onsdag den 20. januar kl. 12.

Ansættelsessamtaler er planlagt med 1. runde den 25. januar og 2. runde den 28. januar.

Gladsaxe er den første kommune i Danmark, der har indarbejdet FN’s verdensmål i alt, hvad vi gør. Med verdensmålene som ramme arbejder vi for social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed og grøn omstilling. Det gør vi, fordi vi ønsker at gøre en forskel lokalt, der bidrager til en bæredygtig udvikling globalt.
Du kan læse mere om vores arbejde med FNs verdensmål i Gladsaxestrategien.


I Gladsaxe Kommune har vi røgfri arbejdstid.