Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Attraktiv pædagogstilling

Biersted Skole søger pædagog til ASF-afdelingens indskoling og mellemtrin


Stillingen er fast og på fuld tid.

Biersted Skole er en velfungerende skole med ca. 400 elever fordelt på 0.-9. årgang. ASF-afdelingen udgør Jammerbugt Kommunes vidtgående specialundervisningstilbud særligt rettet imod børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Afdelingen består af ca. 55 børn fra 0.-10. klasse inddelt i indskoling, mellemtrin samt udskoling.

Vi forventer at vores kommende kollega:

 • Er uddannet pædagog gerne med specialisering.
 • Kan spille med i en dynamisk personalegruppe.
 • Kan indgå i et selvstyrende team med flere faggrupper repræsenteret.
 • Har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov.
 • Har mod på arbejde i specialområdet og muligvis erfaring med dette.
 • Kan arbejde struktureret og er stærk i skole-hjem-samarbejdet.
 • Kan varetage opgaver i såvel skoledel som SFO.

Vi tilbyder blandt meget andet:

 • Et sundt arbejds- og undervisningsmiljø baseret på vores værdier:
 • Nærværende, Samskabende, Risikovillige, Innovative og Faglige.
 • Kollegial sparring samt fast ekstern supervision månedligt.
 • Ordnede løn og personaleforhold
 • En gruppe kolleger der er dybt engagerede og professionelle.
 • En specialafdeling med pædagogiske og faglige ambitioner på elevernes og medarbejdernes vegne.

Du kan også se flere oplysninger om skolen på vores hjemmeside.

Eller indhente yderligere oplysninger hos viceskoleleder Henrik Nielsen på tlf. 72 57 80 24 / 42 30 20 04. (ferie i uge 28-31).

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Frist

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest fredag, den 10. august 2018 kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat hurtigst muligt.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest (børneattest).