Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Socialrådgivere/socialformidlere til diverse stillinger Børne og Familierådgivningen

Jammerbugt Kommune søger socialrådgivere/socialformidlere til diverse stillinger Børne og Familierådgivningen, der er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, egen kompetence, og et højt fagligt ambitionsniveau.
Der er stillinger i specialafsnittet (børnehandicap), Børneteamet 0 – 12 år, Ungeteamet 12 – 18 år.

Stillingerne er alle på 37 timer pr uge med ansættelse snarest. Tjenestested er Fjerritslev Rådhus.

I samarbejde med vores borgere og samarbejdspartnere skaber vi varige forandringer for børn og unge i kommunen ved en tilgang til det socialfaglige arbejde, hvor vi kontuinerligt er optaget af, hvordan Signs of Safety og relationel koordinering kan opkvalificere vores indsats.
Vi bruger ICS og DUBU og bruger Schultz Lovguide.

Børne og Familierådgivningen stiller viden om vores praksis til rådighed for erfarne lektorer på AAU ift Ph.d projekt. Vi arbejder tæt sammen med kommunens Arbejdsmarkedsafdelingen bl.a i projekt ”Familien på vej” helhedsorienteret indsats for at bryde negativ social arv. Vi arbejder sammen med Socialstyrelsen og Metodecentret i ”Dokumentation af lovende praksis i spædbarnsteamet”.

Vi er en kommune styret med intelligent økonomi, hvor der tænkes i langsigtede investeringer i arbejdet med at skabe gode opvækstbetingelser for vores børn og unge og deres familier, samt faglig udvikling for medarbejderne.

Arbejdspladsen er, udover gunstige arbejdsvilkår, kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø, hvor samarbejde og sammenhold vægtes højt.
Vores vision er, at vi som socialrådgivere kommer mere i spil i vores egne sager ,hvor vi via konsultative forløb og tæt opfølgning skaber fokus på effekten af vores indsats.

Vi har et lavt sagsantal – 20-25 børnesager ved en 37 timers stilling. VI har 3½ timers sagsmøde om ugen med deltagelse af leder, så der i fællesskab kan træffes kvalificerede beslutninger. Vores ledelse prioriterer at være tilgængelige og til rådighed i vores hverdag, med fokus på effektive arbejdsgange.

Børne og Familierådgivningen er en afdeling som åbner sig op til det omkringliggende samfund. Vi lader os inspirere af den nyeste forskning og viden. Vi er en homogen og omstillingsparat afdeling i evig søgen efter de optimale sagsforløb, så vi opnår varige forandringer for kommunens børn og unge og deres familier.

Håber du har fået lyst til at være en del af vores team, og blive en del af den fremadrettede udvikling i Børn og Familierådgivningen.
Såfremt du har spørgsmål er du velkommen til at kontakt afdelingsleder Gitte Krogager 41 91 22 95, eller konstitueret teamleder Dorthe Boddum 41 91 29 94.

Ansøgningsfrist fredag den 27. juli 2018 kl. 8.00

Samtaler forventes afholdt mandag den 31. juli 2018