Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Pædagog til Blokhusvejens Børnehave

Ved Blokhusvejens Børnehave i Pandrup er der en pædagogstilling 18 t. pr. uge ledig til besættelse fra 16. august 2018 til 19. januar 2019 måske med mulighed for forlængelse.
Da Jammerbugt kommune har stor fokus på inklusion, søger vi en pædagog, som har særlige kompetencer og lyst til at arbejde med børn, som har brug for ekstra opmærksomhed i forhold til trivsel, socialisering og læring. Samtidig ønsker vi en medarbejder, som også har speciel interesse for udendørs aktiviteter, da vi betragter vores uderum som en integreret del af vores pædagogiske praksis.

Vi arbejder med ICDP og vores pædagogiske praksis tager afsæt i anerkendende, ressourceorienteret pædagogik.

Børnehaven er normeret til 63 børn i alderen 2,11 til 6 år. Børnene er fordelt på tre grupper, men vi arbejder alle tæt sammen og lægger vægt på et nærværende, omsorgsfuldt og åbent miljø. Børnene har deres faste tilknytning til en gruppe men planlagte pædagogiske aktiviteter foregår ofte alders- eller udviklingsopdelte.
Vi prioriterer den læring der sker i legen højt, men lægger også stor vægt på at give børnene forskellige kreative tilbud, ligesom vi gerne tager på ture ud af huset.
Vi holder til i en bygning med dejlige faciliteter som f.eks. all-rum, værksteder og en stor velindrettet legeplads.

Løn og ansættelsesforhold efter gældende overenskomst. Den endelige løn indplacering finder sted ved forhandling mellem Jammerbugt Kommune og den forhandlingsberettigede organisation.

Der gøres opmærksom på, at der skal indhentes børneattest ved ansættelse.

Yderligere oplysninger

om stillingen kan fås ved henvendelse til Afdelingsleder Anna Kjær Larsen på tlf. 72 57 82 70 (Ferie uge 29, 30, 31) eller overordnet dagtilbudsleder Louise Jægger Jeppesen 41 91 34 21.

Ansøgningsfrist

Tirsdag den 7. august k 12.00.

Samtaler afholdes torsdag den 9. august 2018.