Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Afdelingsleder til Børnehuset Biersted, Område Aaby Øst, Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune søger en afdelingsleder til Børnehuset Biersted, område Aaby Øst

Du vil som afdelingsleder blive en del af et team og en organisation, hvor alle har for øje af spille hinanden gode. Motiveres du samtidig ud fra et ressourceorienteret perspektiv, hvor barnets trivsel, læring og udvikling er i centrum, vil du i denne funktion kunne udfolde dit potentiale for pædagogisk ledelse.

Børnehuset Biersted er normeret til 66 børn og en specialgruppe normeret til 5 børn. Personalegruppen består af 14 pædagogiske medarbejdere, og børnehaven har gode fysiske inden- og udendørsarealer og har et mindre dyrehold.

Område Aaby Øst består udover Børnehuset Biersted af Aabyhaven Vuggestue og Børnehave som er fordelt på 2 matrikler i Aabybro. Du vil som afdelingsleder indgå i et ledelsesteam bestående af en overordnet dagtilbudsleder samt afdelingsleder fra Aabyhaven.

Kandidatens profil

Som afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen. Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver.

For at løfte kerneopgaven som afdelingsleder skal du være nysgerrig på egen og kollegaers tilgang til børn og voksne, og derigennem sikre et sundt og udviklende børne- og arbejdsklima. Med overblik, en god indlevelsesevne samt omstillingsparathed skal du være tydelig i institutionens pædagogiske profil og motivere medarbejderne gennem din faglige indsigt.

Din interesse for pædagogisk ledelse skal være synlig i din tilgang til både at inddrage medarbejdere i opgaveløsningen og samtidig delegere opgaver, så medarbejderne føler sig mødt, anerkendt og inspireret i deres arbejde. Desuden vil du fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, ikke mindst hvor opgaverne udfordrer mest.

For at sikre et inddragende og åbent samarbejde, både med forældre, eksterne samarbejdspartnere og de øvrige daglige ledere i teamet, forventes det, at du har en bevidsthed om egen styrke til at kommunikere og informere dialogorienteret.

Du skal turde bringe dig selv i spil på mange arenaer og tage ansvar, samtidig med at du har forståelse for den organisatoriske opbygning, hvor du vil have til opgave at facilitere beslutninger, der skal sikre mest mulig trivsel i det store fællesskab.

Læs nærmere om stillingen i det vedhæftede notat.

Læs nærmere om kommunens værdisæt i vedhæftede notat.