Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Myndighedsleder til Sundhed og Senior

Vil du gøre en forskel?

Myndighedsafdelingen Sundhed og Senior forestår visitation til kommunale ydelser på Seniorområdet, samt hjælpemidler til borgere i alle aldre. Myndighedslederen arbejder inden for rammen af lovgivning, serviceniveau og budget. Det betyder nærmere, at myndighedslederen har ansvaret for områdets afgørelser, samt for styring og overholdelse af den fastsatte budgetramme indenfor ledelsesfeltet, og medansvar for den samlede budgetoverholdelse i Sundheds- og Seniorafdelingen - herunder, at der er overensstemmelse mellem det politisk fastlagte serviceniveau og de visiterede ydelser.

I Jammerbugt Kommune er visionen at sætte borgerne først gennem koordinerede helhedsindsatser med afsæt i borgerens perspektiv, målsætning og ønsker. Jammerbugt Kommune går efter forskellen ved at sikre optimale rammer for det gode og sunde liv hos kommunens borgere.
Myndighedsafdelingen i Sundhed og Senior har en stor betydning for de ældre borgeres liv i kommunen, og i Jammerbugt Kommune er antallet af ældre borgere stigende. Derfor er det også en nødvendighed med en smidig og velfungerende myndighedsafdeling, som kan visitere de bedst passende tilbud og sikre borgers tilfredshed.

Du vil som myndighedsleder referere direkte til Sundheds- og Seniorchefen, og være i tæt samarbejde med chefen og de øvrige to områdeledere i Sundheds- og Seniorafdelingen, der organisatorisk råder over følgende tre områder: Myndighed, Hjemme- og sygeplejen, og Plejecentrene og SOSU uddannelser

Sundheds- og Seniorafdelingen er en del af Social-, Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen. Denne består også af Sundheds- og Handicapafdelingen og Sundheds- og Arbejdsmarkedsafdelingen.
Social- Sundheds- og Beskæftigelsesforvaltningen arbejder med at skabe en helhedsorienteret forvaltning, der kan levere sammenhængende borgerforløb med borgeren i centrum, samtidig med at de faglige og økonomiske ressourcer udnyttes optimalt. Som myndighedsleder vil du få en aktiv rolle i dette.

Ansøgers baggrund og erfaring

Vi forventer, at:
 • du har erfaring som leder og har kendskab til offentlig administration og gerne den lovgivning som administreres indenfor sundhed- og seniorområdet
 • du har erfaring med budgetstyring og økonomisk indsigt
 • din uddannelsesbaggrund som minimum er en mellemlang videregående uddannelse eller anden faglig relevant uddannelse.

Personlige kvalifikationer

Vi forventer, at:
 • du har lyst og evne til at stå i spidsen for et område, der hver dag træffer en række afgørelse med stor betydning for borgerne i Jammerbugt Kommune
 • du har lyst til at have en daglig dialog med borgere og pårørende
 • du har politisk forståelse
 • du er en tydelig leder, der kan inspirere og engagere medarbejderne og i fællesskab med dem nå stærke resultater både i borgerbetjeningen, budgetoverholdelse og i udvikling af nye løsninger på de kommende års udfordringer
 • at du har den rigtige balance mellem gennemslagskraft og det at være afbalanceret, uddelegerende og anerkendende i din tilgang til ledelse.

Vi tilbyder

 • et job på en abejdsplads i forandring og udvikling
 • en organisation hvor der er højt til loftet og hvor vi går efter forskellen
 • kompetente medarbejdere, der vil jobbet, og som trives med stor selvstændighed i opgaveløsningen
 • et spændende job i en organisation i udvikling, med stor mulighed for at være med til at præge udviklingen
 • et godt arbejdsmiljø med gode kollegaer
 • et nyt ledelsesgrundlag, som er under implementering via en kulturproces på alle arbejdspladser, hvor omdrejningspunktet er seks kulturnøgler; samskabelse, helhedstænkning, løsningsorientering, innovation, risikovillighed og generøsitet - vi gør det på jammerbugtsk.

Ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes på overenskomstvilkår.

Stillingen er på fuld tid og ønskes besat hurtigst muligt.

Yderligere oplysninger

Ønsker du at vide mere om stillingen kan du kontakte sundheds- og seniorchef Henrik Houmøller Sprøgel på tlf. 41 91 22 01 eller spr@jammerbugt.dk

Du kan ligeledes læse mere stillingen i funktionsbeskrivelsen.

Ansøgning

Din ansøgning skal senest være os i hænde den 12. februar 2019 kl. 12.

Vi forventer, at gennemføre ansættelsessamtaler d. 26. februar 2019.