Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Barselsvikariat til CTU mellemtrin og udskoling på Aabybro Skole

Barselsvikariat til CTU mellemtrin og udskoling på Aabybro Skole – matematik, samfundsfag og kristendom/religion.

Fuldtidsstilling 37/ugen Aabybro Skole er en velfungerende skole med ca. 1050 elever fordelt på 0.-10. årgang samt specialklasserække. Vi har stort fokus på elevernes sociale trivsel og arbejder for et højt fagligt niveau for alle.

Aabybro Skole søger lige nu en uddannet lærer til en kombineret stilling mellem et af kommunens mere vidtgående specialtilbud og almen udskoling. Vi søger en lærer med undervisningskompetence i matematik, samfundsfag og kristendom. Du vil blive en del af mellemtrinnets afdeling, som har til huse på Kattedamsvej i Aabybro. Der vil du desuden blive en del af et godt og samarbejdende team bestående af både lærere og pædagoger. I stillingen ligger der samfundsfag i den almene udskoling, og de resterende timer læses i CTU.

CTU står for Center for trivsel og udvikling. CTU er et specialundervisningstilbud for elever med adfærds-, kontakt og trivselsproblematikker; nogle af eleverne har en eller flere diagnoser eksempelvis ADHD, andre har ingen diagnose, men fælles for dem er, at de har udfordringer i forhold til koncentration, opmærksomhed, sansebearbejdning og at indgå i sociale fællesskaber. De fremstår ofte psykisk sårbare og kan udvise symptomer på psykisk belastning, hvilket kan vise sig ved uro, angst eller at de trækker sig fra sociale fællesskaber. Eleverne har alle komplekse problemstillinger og behov for en anerkendende, specialpædagogisk og helhedsorienteret tilgang, hvilket de mødes med i CTU-klasserne.

Aabybro Skole er en nybygget skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Her er smukke rammer og højt til loftet – både fysisk og pædagogisk. Samtidig er vi en skole, som vægter faglige miljøer og faglige profiler højt – også indenfor vores specialiserede område. Du vil derfor blive en del af en stærk og engageret personalegruppe. Vi vil gøre alt for at byde dig ordentligt med om bord, så du oplever at blive en reel del af skolen hurtigst muligt. Skolen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer.

Vi forventer, at vores kommende kollega

 • har mod på at indgå i en kombineret stilling mellem almen og special
 • har erfaring med at arbejde med elever med ADHD og andre lignende udfordringer
 • er indstillet på et tæt forældresamarbejde
 • kan spille med i en faglig stærk og dynamisk personalegruppe
 • kan indgå i et teamsamarbejde med forskellige roller
 • har blik for den enkelte elevs styrker, kompetencer og behov
 • har en nuanceret holdning til læring
 • anser skriftlighed og systematik som nødvendigt i arbejdet
 • kan arbejde struktureret og formålsorienteret
 • er stabil og deltagende i arbejdet på skolen
 • har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos viceskoleleder Anne Mette Michelsen telefon 22 34 16 01.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomster. Vi forventer, at afholde samtaler den 11. februar 2019. Stillingen ønskes besat 5. april 2019. Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist den 1. februar 2019 kl. 12.00.