Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Matematik- og tysklærer til udskolingen på Aabybro Skole

Fuldtidsstilling 37/ugen samt vikariat på 37/ugen

Aabybro Skole er en velfungerende skole med ca. 1050 elever fordelt på 0.-10. årgang samt specialklasserækker. Vi har stort fokus på elevernes sociale trivsel og arbejder for et højt fagligt niveau for alle.

Aabybro Skole søger lige nu en uddannet lærer til både en fast stilling samt et barselsvikariat i udskolingen. Vi søger lærere med linjefagskompetencer i matematik og tysk. Du vil blive en del af udskolingen, som har til huse på Aaby Sdr. Gade i Aabybro og vil der blive en del af et godt team og lærerkollegium. I udskolingen er vi optaget af at tænke læring og undervisning i nye læringsmiljøer og gøre en forskel for alle børn.

Aabybro Skole er en nybygget skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Her er smukke rammer og højt til loftet – både fysisk og pædagogisk. Samtidig er vi en skole, som vægter faglige miljøer og faglige profiler højt, så du vil blive del af en stærk og engageret personalegruppe. Samtidig vil vi gøre alt for at byde dig ordentligt med om bord, så du oplever at blive en reel del af skolen hurtigst muligt. Skolen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer.

Vi forventer, at vores kommende kollega

  • er læreruddannet, fagligt dygtig og en engageret underviser
  • er en lærer med gode kommunikative evner og evner for samarbejde med elever, forældre, kolleger og ledelse
  • er en teamplayer og byder ind i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i dit team
  • ikke er bange for at afprøve nye ting, se nye veje, lære af fejl, evaluere og reflektere med team og ledelse for at skabe den bedst mulige praksis
  • har blik for den enkelte elevs styrker, kompetencer og behov
  • har kvalifikationer til at arbejde i udskolingen og gerne erfaring med dette
  • anser skriftlighed og systematik som nødvendigt i arbejdet
  • kan arbejde struktureret og formålsorienteret
  • er stabil og deltagende i arbejdet på skolen
  • har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos afdelingsleder Majbritt Krogsgaard på telefon 20 44 11 84.

Løn- og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomster.

Stillingen ønskes besat 1. marts 2019 eller snarest muligt.