Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Social- og sundhedshjælper dagvagt Plejecenter Solbakken

SSH til fast dagvagt stilling.


Solbakken som er beliggende i Brovst by søger pr. 1. april 2019 en social- og sundhedshjælper i dagvagt på 30 timer.

Vi har et spændende hus med i alt 40 boliger, hvor vi har 3 forskellige tilbud.
 • En boenhed med plejeboliger til borgere med demens
 • Et afsnit med midlertidige pladser med tilhørende træningsrum
 • En boenhed med somatiske plejeboliger.

Vi kan tilbyde et job i et hus, hvor der er mulighed for faglig udvikling og tæt tværfagligt samarbejde.
Vi bruger IPads, VAR, FS3 OG KMD Nexus som arbejdsredskaber med fokus på den gode dokumentation.

Der er fast centersygeplejerske, samt terapeuter tilknyttet i dagvagt på hverdage.
Vi arbejder ud fra værdierne tillid og dialog
Vi værdsætter den anerkendende dialog og prioritere trivsel og et sundt arbejdsmiljø.
Vi prioriterer det gode hverdagsliv med fokus på en hjemlig atmosfære og vi tager udgangspunkt i den enkelte beboer og dennes ressourcer og livshistorie. Vi har et tæt samarbejde med frivillige til stor glæde for vores beboere og Solbakken som helhed.
Du kan se mere om vores dagligdag og aktiviteter på Facebook: Solbakken Plejecenter.

Lidt om stillingen

Du ansættes til dækning af vagter på alle 3 afdelinger.

Vi søger en kollega, der

 • Er fleksibel og stabil medarbejder, som ønsker at indgå i et positivt samarbejde med beboerne og kollegaer
 • Er inspirerende, handlekraftig, har overblik og en positiv tilgang til udfordringer og opgaver
 • Trives med også at arbejde på midlertidigt ophold, hvor der er stort flow i opgaverne
 • Har lyst og vilje til faglig udvikling, og være med til at videreudvikle tilbuddet
 • Tager aktiv del i at bidrage til den gode trivsel.

Vi kan blandt andet tilbyde

 • En spændende arbejdsplads i udvikling
 • God introduktion
 • En arbejdsplads med fokus på et sundt arbejdsmiljø
 • En hverdag med stort ansvar og en høj grad af tværfagligt samarbejde
 • Muligheder for både faglig og personlig udvikling
 • Sundhedsordning.

Ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes på overenskomstvilkår og efter aftale om lokal løndannelse.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen for stillingen er den 14. februar kl. 12.00 og vi holder ansættelsessamtaler den 20. februar 2019.

Yderligere oplysninger

Har du yderligere spørgsmål til stillingerne er du meget velkommen til at kontakte centerleder Helle Holst Ørum på tlf.
41 91 17 62 eller på mail heo@jammerbugt.dk.