Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Leder af dagplejen

Jammerbugt Kommune har ambitioner på børnenes vegne. De fortjener det!

Vi søger derfor en dygtig og dedikeret leder til den kommunale dagpleje og pladsanvisningen, så alle børn - uanset deres baggrund – kan få en god fremtid.

Dagplejen er i dag et stærkt og veldrevet tilbud, der organisatorisk er forankret under et samlet skole- og dagtilbudsområde. Ønsket med denne organisering er at skabe helhed og sammenhæng i børn og unges liv fra de starter i dagpleje eller vuggestue, til de afslutter deres skolegang. Vi er af den overbevisning, at netop sammenhæng og helhed giver de bedste rammer for udvikling, læring og trivsel.

Til trods for at kommunen i de seneste år har udbygget tilbudsviften med vuggestuepladser, er det lykkedes dagplejen at fastholde sin position som et attraktivt tilbud for mange småbørnsfamilier, der ønsker at leve det gode liv i vores kommune. Som ny leder overtager du et meget velkørende område, der nyder stor opbakning.

Det er afgørende, at dagplejen også fremadrettet fungerer som et levende og tilgængeligt kvalitetstilbud i kommunens mange lokalsamfund. Som leder bliver en af dine fornemste opgaver derfor at fastholde og styrke dagplejen som et attraktivt og professionelt tilbud på småbørnsområdet.

Dine kompetencer

Vi har mange ønsker til vores kommende leder. Du brænder naturligvis for dagplejen og dens fremtid. Du får således en vigtig opgave med at skabe en klar vision og retning for dagplejens fortsatte udvikling. Ud over at lede visionen og udviklingen får du en løbende opgave med at formidle, koordinere, støtte og evaluere dagplejens aktiviteter og udviklingstiltag. Det fordrer en leder med både faglige, relationelle og styringsmæssige kompetencer, som samtidig kan agere i et miljø med mange opgaver.

Vi forestiller os, at den kommende leder af dagplejen og pladsanvisningen
  • Er uddannet pædagog og gerne med ledererfaring
  • Har et sikkert økonomisk overblik, der giver plads til kreativitet inden for rammen
  • Har en stærk lederidentitet, tør tage ledelse og prøve ting af – vi gør det på jammerbugtsk
  • Har personlig integritet, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med medarbejderne i dagplejen og pladsanvisningen
  • Har gennemslagskraft og kan stå fast - også når vigtige beslutninger skal træffes

Vi tilbyder

Det daglige ansvar for ca. 80 kommunale dagplejere fordelt på 15 distrikter, dagplejepædagoger og pladsanvisningen samt tilsyn med private pasningsordninger. Du er ligeledes ansvarlig for et tæt og frugtbart samarbejde med forældrebestyrelsen, vores borgere og de private tilbud.

Internt i kommunen har du også vigtige samarbejdspartnere. Som leder af dagplejen refererer du til skole- og dagtilbudschefen, der er din nærmeste overordnede. Samtidig bliver du en del af et stærkt og dynamisk ledelsesfællesskab bestående af fem overordnede dagtilbudsledere (områdeledere).

Du kan med andre ord se frem et spændende lederjob, hvor du får

  • Det overordnede økonomiske, faglige, personale- og styringsmæssige ansvar for både dagplejen og pladsanvisningen
  • Et tæt samspil med dine medarbejdere, chef og lederkolleger samt med vores brugere
  • Plads til kreativitet og udfoldelse inden for rammerne
  • Et lederjob i et område med kompetente medarbejdere og faglige ambitioner.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte skole- og dagtilbudschef Diana Lübbert Pedersen på mobil 41 91 24 31 eller på dle@jammerbugt.dk, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her og specifikt om dagplejen her

Løn og ansættelsesforhold

i henhold til gældende overenskomst med den forhandlingsberettigede organisation og principper for lokal løndannelse.

Lønniveauet udgør ca. 505.000 kr. plus pension (aktuelt niveau oktober 2018).

Første samtale er planlagt til den 13. marts 2019, og anden samtale afholdes den 25. marts 2019.

Der stilles en opgave, og der indgår test for kandidater, der går videre til 2. samtale.

Tilbagemelding på test foregår den 22. marts i Aabybro.

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Danmarksgade 3 i Fjerritslev.

Du skal have kørekort, og det er en fordel, at du har egen bil til rådighed.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 4. marts 2019.