Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

4 sygeplejersker

Vi søger endnu engang sygeplejersker – nu for at kunne dække os selv ind ved almindelig sygdom, ferie mm.

Opstart snarest eller senest d. 1. maj 2019. Ansættelsesbrøken er som udgangspunkt 37 timer pr uge med blandede vagter (dag og aften) har du eventuel andet ønske om timetal kan der være dialog om dette. Har du lyst til fast aftenvagt så vil det også være en mulighed.

Der arbejdes som udgangspunkt hver 4. weekend.

Har du specielle interesseområder så giv det endelig til kende i din ansøgning da vi er meget åbne for at sikre vore kompetencer er brede – det kunne eksempelvis være diabetes eller psykiatri/misbrug og har du klinisk vejleder uddannelse så vil det også være dejligt.

Sygeplejen i Jammerbugt Kommune er opdelt i 3 teams som har base i Fjerritslev, Brovst og Pandrup. Aften- og natsygeplejerskerne kører ud fra basen i Brovst.

Vi er en afdeling der har stor fokus på at arbejdsglæden går i spænd med alle de spændende opgaver vi inddrages i.

Der er tæt samarbejde med hjemmeplejen, plejecentrene samt vore privatleverandører dette for at sikre høj faglighed i de indsatser der ydes hos borgerne. Der arbejdes ud fra den rehabiliterende tilgang og med fokus på unødvendige indlæggelser. Endvidere arbejdes der med telemedicinske løsninger såsom telemedicinsk sårbehandling samt hjertesvigt og KOL-behandling.

Sygeplejen er meget præget af komplekse borgerforløb, tidlige udskrivelser samt udviklende forløb i forhold til AKUT-sygeplejen som er døgnet rundt.

Forventninger til dig

 • Er uddannet sygeplejerske med klinisk erfaring
 • Meget gerne erfaring indenfor den akutte sygepleje
 • Besidder høj arbejdsmoral og er ansvarsfuld
 • Har lyst og evner til at formidle, give sparring og læring til samarbejdspartnere
 • Har en høj faglighed og med evner og lyst til at give den fra dig
 • Har et godt overblik
 • Er positiv overfor forandringer og går konstruktiv ind i disse
 • Formår at arbejde selvstændig og samtidig er en teamplayer
 • Er fortrolig med dokumentation og IT
 • Lyst til at anvende velfærdsteknologiske løsninger til borgerens og samarbejdets bedste.

Vi tilbyder

 • God introduktion
 • Spændende og udfordrende job med mulighed for stor indflydelse
 • Et job i konstant udvikling
 • Gode teams og godt humør
 • Selvstændige og engagerede kollegaer
 • Muligheder for personlig og faglig udvikling
 • Aflønning i henhold til overenskomst og principperne i ny løn

Ønsker du yderligere oplysninger

er du meget velkommen til at ringe til Jette Simonsen, Leder af sygeplejen på telefon 41 91 23 04.

Ansøgningsfrist

er den 24. marts 2019 og der forventes samtaler i uge 13.