Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Lærer til barselsvikariat i ASF-afdelingen Udskolingen

Biersted Skole er en velfungerende skole med ca. 400 elever fordelt på 0.-9. årgang. ASF-afdelingen udgør Jammerbugt Kommunes vidtgående specialundervisningstilbud særligt rettet imod børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Afdelingen består af ca. 55 børn fra 0.-10. klasse inddelt i indskoling, mellemtrin samt udskoling.
 

Vi forventer at vores kommende kollega:

 • Er uddannet lærer
 • Er fagligt velfunderet og har undervisningskompetence i følgende fagkombination:
 • Dansk, engelsk (biologi, tysk, historie, samfundsfag, arbejdskendskab)
 • Kan spille med i en dynamisk personalegruppe.
 • Kan indgå i et selvstyrende team med flere faggrupper repræsenteret.
 • Har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov.
 • Har erfaring med undervisning indenfor specialområdet
 • Kan arbejde struktureret og er stærk i skole-hjem-samarbejdet.

Vi tilbyder blandt meget andet:

 • Et sundt arbejds- og undervisningsmiljø baseret på vores værdier:
 • Nærværende, Samskabende, Risikovillige, Innovative og Faglige.
 • Kollegial sparring samt fast ekstern supervision månedligt.
 • En gruppe kolleger der er dybt engagerede og professionelle.
 • En specialafdeling med pædagogiske og faglige ambitioner på elevernes og medarbejdernes vegne.

Vi vil opfordre interesserede ansøgere til at aflægge besøg på skolen.

Du kan også se flere oplysninger om skolen på: www.bierstedskole.dk, eller indhente yderligere oplysninger hos konstitueret afdelingsleder Helle Larsen på telefon 72 57 80 24 eller 61 79 59 78.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Ansøgningen skal være skolen i hænde senest tirsdag den 26. februar 2019 kl. 12.00.

Stillingen ønskes besat senest 23. april 2019 eller hurtigst muligt derefter.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest (børneattest).