Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Matematik- og natur/tekniklærer til indskolingen på Aabybro Skole

Fuldtidsstilling 37/ugen

Fra den 1. august 2019 har vi på Aabybro Skole en ledig stilling i indskolingen – fyldt med matematik- og na/tek-undervisning! Vi forventer, at du har linjefags- eller undervisningskompetence i begge fag og har faglige visioner for fagene og sprudler af gode idéer.

Aabybro Skole er en velfungerende skole med ca. 1050 elever fordelt på 0.-10. årgang samt specialklasserækker. Vi har stort fokus på elevernes personlige og sociale udvikling og arbejder for et højt fagligt niveau for alle. Aabybro Skole er en nybygget skole, som vi flyttede ind i i sommeren 2016. Her er smukke rammer og højt til loftet – både fysisk og pædagogisk. Samtidig er vi en skole, som vægter faglige miljøer og faglige profiler højt, så du vil blive del af en stærk og engageret personalegruppe.

Du vil blive en del af indskolingen, som har til huse på Kattedamsvej i Aabybro og vil der blive en del af et godt team og lærerkollegium, hvor der både er plads til udvikling, sunde rutiner og højt humør. Samtidig vil vi gøre alt for at byde dig ordentligt med om bord, så du oplever at blive en reel del af skolen hurtigst muligt. Skolen og arbejdet i team præges af en god indbyrdes tone og et imødekommende kollegialt samarbejde på alle niveauer.

I indskolingen er der et tæt samarbejde med pædagogerne, som indgår som en lige del af teamet, men også er ansvarlige for understøttende undervisning i fx skak og teknologiforståelse.

Vi forventer, at vores kommende kollega

  • Er læreruddannet, fagligt dygtig og en engageret underviser
  • Er en lærer med gode kommunikative evner og evner for samarbejde med elever, forældre, kolleger og ledelse
  • Er en teamplayer og byder ind i forhold til planlægning, gennemførelse og evaluering af undervisning i dit team
  • Ikke er bange for at afprøve nye ting, se nye veje, lære af fejl, evaluere og reflektere med team og ledelse for at skabe den bedst mulige praksis
  • Har blik for den enkelte elevs styrker, kompetencer og behov
  • Har kvalifikationer til at arbejde i indskolingen og gerne erfaring med dette
  • Anser skriftlighed og systematik som nødvendigt i arbejdet
  • Kan arbejde struktureret og formålsorienteret
  • Er stabil og deltagende i arbejdet på skolen
  • Har et godt humør og bidrager til en god arbejdsplads.

Yderligere oplysninger

Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.aabybroskole.dk eller indhente yderligere oplysninger hos skoleleder Kristine Fooken Jensen på tlf. 22 22 53 28.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomster.

Stillingen ønskes besat 1. august 2019 eller snarest herefter.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.

Ansøgningsfrist

Torsdag den 6. juni 2019 kl. 12.00.

Der vil blive afholdt ansættelsessamtaler den 12. juni 2019.