Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Familiekonsulent (Barselsvikariat)

Familiecentret søger en familiekonsulent på 37 timer ugl. pr. 1. august med arbejdssted i Fjerritslev.

Familiecentret i Jammerbugt Kommune er hjemmehørende under Børne- Familierådgivningen og er geografisk placeret henholdsvis i Fjerritslev og i Pandrup.

Opgaver til Familiecentret henvises fra Børne- Familierådgivningen.

Som familiekonsulent i Familiecentret forestås primært visiterede opgaver som f.eks samtaleforløb, familiebehandling og praktisk støtte i hjemmet. Målgruppen er børn og unge og forældre med forskelligrettede problemstillinger.

Arbejdet som familiekonsulent i Familiecentret fordrer et tværfagligt samarbejde med bl.a. sagsbehandlere, lærere, kontaktpersoner og psykologer.
Der tilbydes både ekstern og intern supervision i stillingen. Derudover afholdes der temadage, internat og undervisningslektioner, hvor forskellige emner i relation til stillingen drøftes.

Vi forventer, at du

  • Har relevant uddannelse som f.eks. pædagog, socialrådgiver, familieterapeut eller anden relevant socialfaglig uddannelse
  • Kan tilrettelægge din egen arbejdstid med forventning om stor fleksibilitet ud fra opgavernes udførelse
  • Har et positivt menneskesyn med respekt for forskelligheder
  • Har evner og lyst til tværfagligt samarbejde
  • Har gode samarbejdsevner og lyst til at arbejde i team
  • Kan formulere dig og arbejde målrettet
  • Har initiativ og humor

Vi kan tilbyde

  • Et udfordrende og ansvarsfuldt arbejde med udviklingsmuligheder og plads til nye tiltag
  • En arbejdsplads som er inspireret af den systemiske tankegang.
  • Som familiekonsulent hos Familiecentret vil du blive en del af en dynamisk og velfungerende gruppe på en arbejdsplads med højt fagligt niveau og et stærkt kollegialt fællesskab.

Løn og ansættelsesvilkår

i henhold til gældende overenskomst på området.

Yderligere oplysninger

kan fås ved henvendelse til Leder Aino Halsboe på telefon 41 91 24 81 eller koordinator Dorthe Johannesen telefon 41 91 39 16.

Ansøgningsfrist
mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00.

Samtaler afholdes mandag den 3. juni 2019 på Familiecentret, Skolegade 12 9690 Fjerritslev.

Der henvises i øvrigt til Familiecentrets hjemmeside: https://familiecenter.jammerbugt.dk/