Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Psykolog til PPR

Jammerbugt Kommune har ambitioner på alle børns vegne. De fortjener det!

Vil du være med til at styrke børn og unges muligheder for at trives og udvikles? så har vi en spændende stilling ”midt i hverdagen”, som giver dig muligheden.

PPR er Jammerbugt Kommunes professionelle pædagogisk-psykologiske rådgivningstilbud, der lykkes med at skabe positive forandringer og muligheder for børn og unge. PPR arbejder praksisnært og løser derfor især opgaver i kommunens institutioner – dette i meget tæt samarbejde med andre fagprofessionelle, børnene/de unge og deres familier.

Vi ser det som en stor styrke, at PPR arbejder ”tæt på” og i det miljø, som børn og unge i dagligdagen er en del af. Derfor foregår en stor del af opgaveløsningen også på samarbejdspartneres arbejdspladser, da det er her, vi mødes om børnene!

Dine kompetencer

Vi er på udkig efter en dygtig psykolog, der naturligvis brænder for børn og unges udvikling og trivsel. Men du brænder også for det særlige håndværk, det er at skabe et frugtbart samarbejde – ikke bare med barnet, men også med de andre fagprofessionelle og øvrige voksne, der er afgørende for et barns trivsel og udvikling. Vi forestiller os, at du ud over en stærk psykologfaglighed, har vilje og forståelse for, at din opgave er at spille andre gode på deres banehalvdel. Det kræver overblik, selvstændighed og en assertiv evne til at favne andres input. Endvidere søger vi en stærk formidler, som allerede kan eller har lyst til at lære sig det håndværk, det er at lave fx rapporter og andet sagsmateriale på baggrund af psykologiske undersøgelser.

For at du kan lykkes i jobbet, forestiller vi os, at du derudover

  • er dygtig til at reflektere over din opgaveløsning, lære af dine erfaringer og samtidig holde hovedet højt
  • er en sikker it-bruger - alle journal- og sagsopgaver håndteres i vores esdh-system
  • gerne har opnået autorisation
  • gerne har erfaring fra arbejdet med børn og unge eller har praktisk erfaring fra andre offentlige stillinger.

Vi tilbyder

Et spændende og udviklende job på en arbejdsplads med knap 20 gode kolleger, heraf 9 andre psykologer og meget brede samarbejdsflader. Som ny kollega vil du desuden få mulighed for
  • at opnå autorisation i løbet af to år, hvis du ikke allerede har en sådan samt få en efteruddannelse i den psykologiske undersøgelse
  • et tæt læringsbaseret samarbejde omkring opgaveløsning med både løbende og fast tilrettelagt supervision
  • at sætte et stærkt faglig aftryk på opgaveløsningen
  • at udvikle og varetage særlige forløb målrettet skoleklasser
  • en travl hverdag på en arbejdsplads med en god stemning.

PPR har en bred tilbudsvifte. Ud over psykologiske undersøgelser, supervision, tale- og hørepædagogisk bistand har vi bl.a. også en taleskole og tilbuddet Coolkids, målrettet angstbehandling.

Yderligere oplysninger

Dit faste arbejdssted er Danmarksgade 3 i Fjerritslev. Da du skal meget rundt i kommunen, er det nødvendigt at du har kørekort, og det er en stor fordel, at du har egen bil til rådighed.

Yderligere oplysninger

om stillingen fås ved henvendelse til leder af PPR Pernille Skyum på mobil 41 91 21 24.

Du kan læse kommunens vision her og specifikt om PPR her.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Vi forventer at gennemføre samtaler den 14. juni 2019 i Fjerritslev.

Efter første samtale skal du være indstillet på at gennemføre en test, som danner baggrund for en personlig samtale med lederen af PPR og en konsulent fra HR. Først herefter forventer vi at have fundet den helt rigtige kandidat.

Frist for at udfylde testen er den 17. juni kl. 8.00. Den opfølgende samtale vil finde sted den 26. juni i Aabybro.

Der indhentes børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 10. juni 2019.