Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Dagplejer i Aabybro

Jammerbugt Kommune søger pr. 1. august 2019 eller hurtigst muligt en dagplejer i Aabybro. Vi søger en dagplejer, der har lyst og interesse i at arbejde med børn i aldersgruppen 0 - 2 år og som har gode pladsforhold ude og inde.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos teamleder Tina Riis Thomsen 7257 7441 eller dagplejepædagog Jonna Bjørk 7257 7587

Dagplejer - et livsbekræftende job

Du får sammen med forældrene mulighed for at være den vigtigste person for 4 børn i aldersgruppen 0 – 2 år med sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer

Din primære opgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn samtidig med at være ansvarlig for den sociale udvikling i børnegruppen.

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse. Inden for de to første år tilbyder vi:
  • grunduddannelse i førstehjælp
  • uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • vejledning i løfte- og bæreteknik.

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser og læring gennem dagligdags gøremål må du forvente at arbejde meget alene.

Det kollegiale fællesskab får du i den ugentlige legestue. Målet med legestuen er, at børnene bliver fortrolige i større grupper, aldersopdelte aktiviteter, at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæsteplejen – men det er også her der er mulighed for faglig sparring og kollegialt samvær.

Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen der besøger dig uanmeldt og efter aftale ca. 5 – 6 gange årligt eller efter behov.
 

Vi forventer, at du som dagplejer kan

  • skabe et nærværende, trygt og udviklende miljø for børnene
  • indgå i et konstruktivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt samarbejde med dagplejepædagogen
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse.

Som dagplejer har du en ugentlig arbejdstid på 48 timer. Du får 6 ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et 5. barn i gæstepleje, deltage i 4 årlige aftenmøder og til at deltage i uddannelse.

I øvrigt henvises til www.dagplejen.dk hvor der er yderligere oplysninger om dagplejejobbet generelt.