Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Rådgiver til sygedagpengeindsatsen

Jobcenter Jammerbugt søger en erfaren rådgiver til sygedagpengeindsatsen, med tiltrædelse 01.09.19. Den primære opgave vil være opfølgning i sygedagpengesager, hvor du skal samarbejde med borgerne omkring gennemførsel af en individuel tilrettelagt plan, og hvor det overordnede mål er at få borgerne tilbage på arbejdsmarkedet. Det er derfor vigtigt, at du er motiveret for arbejdet med at fastholde borgere i beskæftigelse, og samtidig bevare troen på at borgerne kan lykkes.

I Jammerbugt Kommune er vi ikke bange for at tænke anderledes og gøre det på Jammerbugtsk. Det betyder, at vi er kendte for at turde gøre tingene anderledes, være risikovillige og nyskabende. For dig betyder det, at vi er åbne for, at du tænker kreativt i din opgaveløsning, og tager initiativ til nye måder at tænke på. Vi arbejder ud fra en strategi og tilgang til vores borgere om, at indsatser og indhold i f.eks. samtaler skal give mening. Vi deltager derfor i flere forskellige frikommuneforsøg, bl.a. i forhold til formkrav ved de lovpligtige samtaler. Dette betyder bl.a., at vi selv bestemmer hvilke omdrejningspunkter der skal være i samtalerne, og at vi i samarbejde med borgerne tilrettelægger et individuelt samtaleforløb som tager udgangspunkt i den enkelte borgers situation – job og helbredsmæssigt – således at borgerne hurtigst muligt bringes til selvforsørgelse igen.

Vi tror på helhedsorienterede indsatser og på, at vi løser opgaverne bedst i fællesskab. Derfor har vi mange projekter, hvor vi samarbejder med afdelinger på tværs af forvaltninger i kommunen. I fællesskab betyder også, at vi løser opgaven bedst sammen med – og i øjenhøjde med – vores borgere. Vi arbejder i selvstyrende teams, hvorfor der er en høj grad af selvstændighed og medindflydelse i det daglige arbejde, og derfor ikke langt fra ord til handling. Tilgangen til borgerne er altafgørende for os, og derfor arbejder vi efter en strategi, hvor vi møder borgeren i øjenhøjde og med respekt, at vi gør det der giver mening ud fra et helhedsorienteret og motiverende syn, at vi indgyder til medinddragelse og medansvar i egen sag, og at vi arbejder med empowerment og progression.

Vi forventer, at du

 • er uddannet socialrådgiver, socialformidler el.lign. og har erfaring i at arbejde med ovenstående område
 • er motiveret for, og har lyst til at arbejde efter vores strategi
 • har en åben, ærlig, direkte og tillidsfuld kommunikationsform
 • kan arbejde selvstændigt, systematisk og målrettet
 • er god til at samarbejde med en lang række samarbejdspartnere
 • tør tænke ud af boksen.

Vi tilbyder:

 • et selvstyrende team, hvor vi erfaringsmæssigt spænder vidt - lige fra den nyuddannede rådgiver med frisk energi, til den mere erfarne rådgiver.
 • et selvstyrende team, hvor fællesnævneren er, at vi vil have et godt arbejdsmiljø, og at det skal være sjovt at gå på arbejde.
 • høj grad af medindflydelse og medansvar, og hvor du bliver en vigtig del af den videre udvikling og indsats på området
 • et uhøjtideligt arbejdsmiljø med masser af humor.
 • faglig sparring fra kollegaer og faglig koordinator
 • sparring med jobcenterets psykologer, lægekonsulent og misbrugsbehandlere
 • løbende feedbacksamtaler v/fagkoordinator, med henblik på at understøtte kvaliteten af strategien ind i samtalerne med borgerne
 • supervision efter behov.

Løn og ansættelse

Stillingen er på 37 timer om ugen, og ønskes besat snarest muligt. Lønnen fastsættes efter forhandling med din faglige organisation og principperne i Ny Løn med udgangspunkt i dine kvalifikationer og funktion.

Yderligere oplysninger

Du kan få yderligere oplysninger ved henvendelse til afdelingsleder Katrine Povlsen Hansen, tlf. 7257 7562.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 19. juni 2019 inden kl. 20:00.