Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Pædagog til Skovsgård Børnehave og Vuggestue

pr. 15. august pædagog på 30 timer.


Vi søger en pædagog til Skovsgård Vuggestue og Børnehave med tiltrædelse 15. august 2019. Stillingen er på 30 timer, men du skal være indstillet på i perioder at have flere timer, idet børnetallet i perioder af året er højere end ellers.

Skovsgård Børnehave og Vuggestue er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Vi er normeret til 26 børnehavebørn og 8 vuggestuebørn.
Vi arbejder på tværs i huset, men dit arbejdsfelt vil overvejende være i børnehaven.

Vi søger en pædagog, der

 • arbejder struktureret og kan tilegne sig overblik
 • arbejder ressourceorienteret og inkluderende
 • tager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer
 • kan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handling
 • kan kommunikere med professionelle og forældre om kerneopgaven
 • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed
 • kan facilitere pædagogiske udviklingstiltag
 • kan inspirere og videndele
 • kan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdsparter
 • har relevante IT-kompetencer
 • har kendskab til ICDP
 • har lyst til at arbejde for institutionens grønne profil
 • kan agere i en politisk ledet organisation

Vi vægter en hverdag

 • hvor dagen er præget af børnenes læring, trivsel, udvikling, og dannelse HELE dagen
 • med tæt forældresamarbejde
 • med tydelig struktur
 • med systematik i det pædagogiske arbejde

Vi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.

Vi tilbyder

 • et dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt
 • et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP
 • et dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer
 • en engageret og ansvarlig kollegagruppe
 • en kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør og fællesskab

Ansøgningsfrist

Torsdag den 27. juni 2019 kl. 12.00.

Ansættelsessamtaler afholdes onsdag den 26. juni 2019.

Tiltrædelse: 15. august 2019