Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Ambitiøs udskolingslærer til Skovsgård Tranum Skole

Vil du være en del af en skole, hvor læring, udvikling og trivsel er omdrejningspunktet, og alle oplever at lykkes – så er Skovsgård Tranum Skole en arbejdsplads for dig.

Hvad forventer vi af dig?

Du bliver en del af et velfungerende afdelingsteam – som arbejder positivt og konstruktivt i forhold til at udvikle og planlægge alle aspekter af opgaver i en dansk folkeskole.
 
 • Du er uddannet lærer.
  Dine linjefag er rettet mod udskolingen - meget gerne engelsk.
 • Du ønsker teamsamarbejdet.
  Du ser teamarbejdet som afgørende og helt grundlæggende for dit arbejde som lærer.
 • Du søger viden.
  Du opsøger ny viden og deler – som en selvfølge – din viden med dine kollegaer. At blive inspireret og tage imod vejledning fra andre er kun en naturlig del af din professionelle tilgang til dit arbejde.
 • Du vil inklusion.
  Du arbejder systematisk med at mindske de faktorer, som kan være medvirkende til adfærd, kontakt og trivselsproblematikker – skolen arbejder ud fra LP-modellen.

Hvad kan vi tilbyde dig?

Du vil få tilknyttet en mentor i din første tid på skolen… vi ønsker nemlig, at du skal opleve dig tryg og taget imod.

Du får mulighed for at bruge dine kompetencer i vores udskoling. Der får mulighed for at byde ind på flere fag i udskolingen. Derudover er der mulighed for valgfag og USU. Vi ser gerne at du kan undervise i engelsk.

Generelt om skolen

Skovsgård Tranum Skole er en skole med 300 elever fordelt på to matrikler – Tranum afdelingen og Skovsgård afdelingen. På begge matrikler er der tilknyttet SFO, og på Tranum afdelingen er der ydermere en børnehave med vuggestue. Tranumafdelingen og Skovsgårdafdelingen ligger med ca. 7 km’s mellemrum - i hjertet af den naturskønne Jammerbugt Kommune.

Vi arbejder ud fra fælles værdier, der danner grundlaget for en fælles retning på alle afdelinger. Vi prioriterer, at der er plads til de enkelte afdelingers egenart.

For yderligere oplysninger

kan du kontakte skolen på 72 57 81 50 eller ringe direkte til skoleleder Kim Pedersen på 41 91 31 51.

Ansøgningsfrist

Onsdag den 26. juni kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne finder sted onsdag den 3. juli.

Ansættelsesdato er senest 1. september – gerne start i august.

Ansøgere bedes benytte jobnets online ansøgningsmodul.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest (børneattest).