Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Dagplejer i Gjøl

Jammerbugt Kommune søger pr. 01.10 19 eller hurtigs muligt en dagplejer i Gjøl. Vi søger en dagplejer, der har lyst og interesse i at arbejde med børn i aldersgruppen 0 - 2 år og som har gode pladsforhold inde/ude og et godt læringsmiljø for børn.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos teamleder Tina Riis Thomsen 41 91 24 41 eller dagplejepædagog Ilse Berg 72 57 75 74.

Dagplejer - et livsbekræftende job

Du får sammen med forældrene mulighed for at være den vigtigste person for 4 børn i aldersgruppen 0 – 2 år, hvor læring, udvikling, sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer er omdrejningspunktet.

Din primære opgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn samtidig med at du er ansvarlig for den sociale udvikling i hele børnegruppen.

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse. Inden for de to første år tilbyder vi derfor

  • grunduddannelse i førstehjælp
  • uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • Intro til det pædagogisk læreplansarbejde
  • vejledning i løfte- og bæreteknik

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser, tryghed, læring, trivsel og udvikling gennem hverdagens gøremål må du forvente at kunne arbejde selvstændigt i dit eget hjem. Der arbejdedes ud fra dagtilbudslovens rammer indenfor området med fokus på den pædagogiske læreplan og ICDP. Arbejdet giver god mulighed for personlig ”frihed” mens du arbejder – og du inddrager så vidt muligt børnene i dine daglige gøremål i hjemmet eller får ordnet andet praktisk arbejde når/hvis børnene sover. Jobbet bærer i det hele taget præg af en stor grad af fleksibilitet.

Det kollegiale fællesskab får du i legestuen med dine kollegaer og der er her mulighed for faglig sparring, udvikling og samvær. Målet med legestuen er også, at børnene bliver fortrolige i større børnegrupper med bl.a. aldersopdelte aktiviteter og at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæstepleje ved sygdom, ferie og uddannelse.

Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen der besøger dig både uanmeldt og efter aftale ca. fem – seks gange årligt eller efter behov. Der føres officielt tilsyn to gange årligt, anmeldt og uanmeldt.

Vi forventer at du som dagplejer kan

  • skabe et lærende, trygt og udviklende miljø for børnene
  • danne gode relationer og skabe tilknytning
  • indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt og udviklende samarbejde med dagplejepædagogen
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse og et godt læringsmiljø

Som dagplejer slipper du for transporttid til/fra dit job og du har i dit eget hjem en ugentlig åbningstid på 48 timer. Du får 7 ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et 5. barn i gæstepleje, deltage i 4 årlige aftenmøder og til at deltage i uddannelse og andre kurser.

I øvrigt henvises til www.dagplejen.dk hvor der er yderligere oplysninger om dagplejejobbet generelt.