Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Dagplejer i Aabybro

Jammerbugt Kommune søger pr. 1. november 2019 en dagplejer i Aabybro. Vi søger en dagplejer, der har lyst til, og interesse  i, at arbejde med børn i aldersgruppen nul til to år, og som har gode pladsforhold inde/ude, samt et godt læringsmiljø for børn.

Dagplejer - et livsbekræftende job

Du får, sammen med forældrene, mulighed for at være den vigtigste person for fire børn i aldersgruppen nul til to år, hvor læring, udvikling, sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer er omdrejningspunktet. Din primære opgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn, samtidig med at du er ansvarlig for den sociale udvikling i hele børnegruppen.

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse. Inden for de to første år tilbyder vi derfor

  • grunduddannelse i førstehjælp
  • uddannelse i relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • intro til det pædagogiske læreplansarbejde
  • vejledning i løfte- og bæreteknik.

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser, tryghed, læring, trivsel og udvikling gennem hverdagens gøremål, må du kunne arbejde selvstændigt i dit eget hjem. Der arbejdedes ud fra dagtilbudslovens rammer inden for området, med fokus på den pædagogiske læreplan og ICDP. Arbejdet giver god mulighed for personlig ”frihed” mens du arbejder, og du inddrager så vidt muligt børnene i dine daglige gøremål i hjemmet eller får ordnet andet praktisk arbejde når/hvis børnene sover. Jobbet bærer i det hele taget præg af en stor grad af fleksibilitet.

Det kollegiale fællesskab får du i legestuen med dine kollegaer, og der er her mulighed for faglig sparring, udvikling og samvær. Målet med legestuen er også at børnene bliver fortrolige i større børnegrupper med blandt andet aldersopdelte aktiviteter, samt at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæstepleje ved sygdom, ferie og uddannelse.

Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen, der besøger dig både uanmeldt og efter aftale cirka fem-seks gange årligt, eller efter behov. Der føres officielt tilsyn to gange årligt, anmeldt og uanmeldt.

Vi forventer, at du som dagplejer kan

  • skabe et lærerigt, trygt og udviklende miljø for børnene
  • danne gode relationer og skabe tilknytning
  • indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt og udviklende samarbejde med dagplejepædagogen
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse og et godt læringsmiljø.
Som dagplejer slipper du for transporttid til/fra dit job og du har i dit eget hjem en ugentlig åbningstid på 48 timer. Du får syv ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et femte barn i gæstepleje, deltage i fire årlige aftenmøder, samt at deltage i uddannelse og andre kurser.

Vil du vide mere?

Yderligere oplysninger kan indhentes hos teamleder Tina Riis Thomsen på 41 91 24 41 eller dagplejepædagog Dorte Studsgaard på 72 57 75 76.
I øvrigt henvises til FOAs hjemmeside om dagplejejobbet, hvor der er yderligere oplysninger om jobbet generelt.

Frist

6. september 2019.