Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Pædagoger til Solstrålen

Trekronerskolen og Solstrålen er en landsbyordning med vuggestue, børnehave, SFO og skole fra 0.- 6 klasse.

Solstrålen, hvor vi mangler to dygtige pædagoger til, består af vuggestue, børnehave og SFO.

Vi søger to dygtige pædagoger.

To 30 timers pædagoger med opstart 1. november. Gældende for begge stillinger er, at vi i Solstrålen arbejder ud fra et anerkendende perspektiv, hvor barnet er i centrum. Vi er rummelige og har fokus på kerneydelsen.

Vi søger to uddannede pædagoger, som er fagligt velfunderede, og som kan reflektere over egen praksis. Det er vigtigt, at I er inspirerende, udviklende og ressourceorienteret samt nysgerrige og åbne.

Vi forventer at du kan

 • formulere dig skriftligt og mundtligt.
 • tage ansvar for barnets udvikling, trivsel og læring.
 • være bevidst om din rolle i samspillet med børn, forældre og kollegaer.
 • være nærværende, anerkendende, imødekommende og respektfuld.
 • være fleksibel og rummelig.
 • være god til at sætte mål både for det enkelte barn og for børnegruppen.
 • arbejde systematisk i din planlægning af processer og aktiviteter.
 • være i stand til at tilpasse dig virkeligheden i den dagligdag du møder
 • etablere gode relationer og indgå i et tæt forældresamarbejde og møde forældrene på deres vilkår.

Vi tilbyder et sted hvor

 • vi ser barnets ressourcer frem for dets begrænsninger.
 • vi arbejder på at følge det enkelte barn og barnets nærmeste udviklingszone.
 • vi arbejder på det gode forældresamarbejde og ser forældrene som vores nærmeste samarbejdspartnere.
 • vi ønsker at ”bygge bro” mellem barnets hjem og institution, dette set i forhold til barnets trivsel, udvikling og læring.

I Solstrålen bruger vi uderummet og naturen meget, så derfor skal du kunne lide at være ude og lave aktiviteter sammen med børnene.

Ansøgningen

skal være os i hænde den 12 september 2019.

Ansættelsessamtaler forventes at foregå den 17. september fra kl. 16.30.

Løn

efter gældende overenskomst.

Ved ansættelse gør vi opmærksom på, at vi indhenter børneattest.

Hvis du er interesseret i,

at vide mere om os eller besøge os, inden du sender din ansøgning, er du meget velkommen til at kontakte leder Helena Petersen 72 57 81 76/41 91 31 76.

Du kan også se mere om os i en af vores ”film” på www.3kroner.dk eller se mere om landsbyen Trekroner, der i 2016 blev årets landsby på www.facebook.com/trekroneromraadet.