Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Genopslag - Afdelingsleder til Område Jetsmark, Børnehuset Bugten

Område Jetsmark består af fire dagtilbud fordelt på fire matrikler i byerne Pandrup og Kaas: Jetsmark Børnehave, Blokhusvejens Børnehave, Børnehuset Bugten og Specialgruppen Søstjernen.

Børnehaverne har hver deres budget, og Blokhusvejens Børnehave har egen bestyrelse, mens der er fælles bestyrelse for Børnehuset Bugten, Jetsmark Børnehave og Søstjernen. I Børnehuset Bugten er der et engageret forældreråd, som du er deltagende i.

Børnehuset Bugten er beliggende i Pandrup og er normeret til 12 børn (nul til tre år) og 72 børn (tre til seks år). Børnehuset Bugten er åbnet i august 2018 som en fusionering af to tidligere børnehaver og en vuggestuegruppe, der er nyetableret ved åbningen. Medarbejdergruppen består af erfarne pædagogiske medarbejdere - både medarbejdere, der har været ansat i de to institutioner som børnehavedelen af Børnehuset Bugten er fusioneret af, og medarbejdere, der er kommet til efter fusionen. Der er stadig et arbejde forude i forhold til at få samlet huset med en følelse af at være ”et helt hus”. Medarbejderne arbejder pædagogisk og engageret flot, men fokuseret med udgangspunkt i den børnegruppe, de primært er orienteret mod. Den fælles retning for pædagogikken og huset mangler fortsat at blive forankret.

Det er vigtigt, at du som afdelingsleder er bevidst om din position som både kulturskaber, kulturudvikler og kulturbærer – både i Børnehuset Bugten, men også i forhold til området. Du skal kunne stå i spidsen for at få tegnet en stærk pædagogisk profil af og til Børnehuset, samt fusionere eksisterende personalekulturer til en samlet kultur. Vi forestiller os, at du har erfaring som leder og at din faglige ledelsesprofil er stærk, ligesom du har kendskab til, og kan lide arbejdet i, den kommunale organisation.

Vi ønsker derfor, at du

 • besidder overblik, både fagligt og generelt
 • kan holde fokus på organisationen/opgaven og ikke mindst den pædagogiske udvikling og tilgang til børnene
 • er organisationens ”oversætter” og kan skabe gennemsigtighed på og til alle niveauer
 • kan trives med forstyrrelser – således forstået, at du altid er leder og derfor selv skal kunne fornemme hvornår, du skal være hvor
 • arbejder på en måde, hvor din interesse for pædagogisk ledelse er synlig i din tilgang til både at inddrage medarbejdere i opgaveløsningen og samtidig delegere opgaver, så medarbejderne føler sig mødt, anerkendt og inspireret i deres arbejde
 • kan se dig selv fungere som medarbejdernes nærmeste sparringspartner, ikke mindst der hvor opgaverne udfordrer mest
 • har en bevidsthed om egen styrke til at kommunikere og informere dialogorienteret
 • har forståelse for den organisatoriske opbygning, hvor du vil have til opgave at facilitere beslutninger, der skal sikre mest mulig trivsel i det store fællesskab
 • finder det spændende og udviklende at være teammedlem og tage medansvar for at udvikle område Jetsmark
 • har en bevidsthed om, samt formår, koblingen mellem institution og område.

Som Afdelingsleder skal du have lyst til at udforske den ledelsesmæssige side af dig selv og have en bevidsthed om, at du i den daglige praksis tegner den ledelsesmæssige profil i institutionen. Stillingen indeholder både børnetid og ledelsestid, hvorfor det er vigtigt, at du formår at arbejde systematisk med blik for prioritering af dine opgaver. Du skal kunne stå fast, gå forrest og tage ansvar, og dette skal være synligt i din tilgang.
For at løfte kerneopgaven som afdelingsleder skal du være nysgerrig på egen og medarbejdernes tilgang til børn og voksne, og derigennem sikre et sundt og udviklende børne- og arbejdsklima. Med overblik, en god indlevelsesevne samt omstillingsparathed skal du være tydelig i institutionens pædagogiske profil og motivere medarbejderne gennem din faglige indsigt.

Vi forventer, at du som leder 

 • er synlig og tydelig og har en anerkendende tilgang
 • er aktivt deltagende i dagligdagen og rummer og ser forskellighed som en styrke, og udnytter denne og disse til fællesskabets bedste
 • har en veludviklet intuition, er lydhør, løsningsorienteret og dygtig til konflikthåndtering
 • naturligt kan sikre følgeskab via din person og din adfærd
 • kan motivere medarbejderne til pædagogisk og personlig udvikling via din understøttende og anerkendende tilgang
 • finder det naturligt, at du har et godt kendskab til de børn, der er i institutionen, således at du kan kvalificere arbejdet og samarbejdet omkring børnene, både i institutionen, med forældre og med eksterne samarbejdspartnere
 • er empatisk, omsorgsfuld og nærværende, både i forhold til børn, forældre og medarbejdere
 • er tilgængelig i hverdagen
 • tør bringe dig selv i spil på mange arenaer og kan tage ansvar.

Du skal have lyst til at arbejde i et område med meget ”lokal kærlighed”, og du skal have flair for at drive og udvikle institution i et lokalområde. Du skal samtidig være dygtig til at orientere dig i lokalområdet, og finde det spændende og berigende at arbejde i et område med mange forskellige typer af familier.

I område Jetsmark har alle institutionerne et veletableret samarbejde med Skolecenter Jetsmark, den kommunale dagpleje i området samt private tilbud.

Generelt for dagtilbudsområdet i Jammerbugt Kommune

På dagtilbudsområdet i Jammerbugt kommune arbejdes med ICDP, relations- og ressourceorienteret pædagogik. Det betyder i praksis, at alle medarbejdere på nul til seksårs området som minimum er uddannet på metodens modul 1.
Kvalitet i Jammerbugt Kommunes dagtilbud hviler på en fælles forståelse mellem områdets parter og det politiske niveau. Dette er konkret formuleret i et Kvalitetsnotat, der er blevet til efter drøftelser mellem forældrebestyrelsesrepræsentanter, medarbejdere, de faglige organisationer, det politiske fagudvalg og forvaltningen. Du kan læse mere i vores kvalitetsnotat.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, eller vil du aftale tid for et besøg (i det omfang kalenderen tillader det), er du velkommen til at kontakte overordnet dagtilbudsleder Louise Jæger Jeppesen på 41 91 34 21.

Frist

17. januar.