Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Pædagog til Nørhalne SI

Vi søger en pædagog til Regnbuen - Nørhalne SI (bestående af SFO-børnehave-vuggestue). Stillingen er på 37 timer om ugen (pt. i børnehaven) med tiltrædelse 16. marts 2020.

Regnbuen er en daginstitution bestående af en vuggestuedel og en børnehavedel. Institutionen er en del af Nørhalnes SI-ordning, hvilket betyder, at den ledelsesmæssigt hører under Nørhalne Skole. Regnbuen er normeret til 12 vuggestuebørn og 75 børnehavebørn, vi har dog et stigende børnetal i børnehavedelen.

Der er et tæt samarbejde mellem daginstitutionsdelen og skole-/fritidsdelen, hvor vi både hver for sig og sammen har et stort fokus på trivsel, læring, dannelse og udvikling. Det er vigtigt for os, at både børn, forældre og medarbejdere oplever en sammenhæng mellem afdelingerne. Skolelederen har det overordnede ansvar, mens SI-lederen har ansvaret for den daglige ledelse af SFO-børnehave-vuggestue.

Den nye pædagog skal være indstillet på, at der i Nørhalne SI kontinuerligt arbejdes med den anerkendende og udviklende relation – kvaliteten af samspillet barn/voksen, de gode læringsmiljøer, planlægning samt evaluering – og der er selvfølgelig generelt stor fokus på fagligheden i forhold til vores kerneområde. Vi skal på dagtilbudsområdet have implementeret elementerne i den nye styrkede pædagogiske læreplan inden 1. juli 2020. Det er en spændende, udviklende og meningsgivende proces, som du bliver en del af nu og fremadrettet.

Vi forventer også, at du som pædagog

 • har anerkendende tilgang og er bevidst om, hvilken afgørende betydning omsorg, nærvær og det gode samspil har for det enkelte barns dannelse, trivsel og læring – barnets helhedsudvikling
 • fokuserer på det enkelte barns ressourcer
 • er ansvarlig for det enkelte barns sociale og personlige udvikling, både i samarbejdet og som selvstændig 
 • kan udarbejde handle- og udviklingsplaner for det enkelte barn
 • kan arbejde pædagogisk med at skabe og udvikle børnefællesskaber med inklusion som retning
 • er didaktisk og kan planlægge og arbejde med forskellige aktivitetsfag – gerne også med musik
 • kan skabe læring igennem meningsskabende processer
 • er udviklingsorienteret og fagligt velfunderet
 • vægter forældresamarbejdet højt – både til det planlagte og det spontane
 • overholder indgåede aftaler og kan arbejde ud fra en fælles retning
 • kan indgå i et tæt og anerkendende samarbejde med alle samarbejdspartnere
 • kan være praktikvejleder for pædagogstuderende.

Løn og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere informationer

Vi kan desværre ikke tilbyde ansøgere at komme på besøg, men man er velkommen til at indhente yderligere informationer hos SI-leder Lene Hare på 72 57 81 25.

Frist

Ansøgning vedlagt uddannelsesbevis samt relevant dokumentation skal være os i hænde senest 24. februar 2020 kl. 12.00.
Det forventes, at ansøgningen tager udgangspunkt i ovenstående og at ansøgere, der indkaldes til samtale, har reflekteret over, og kan uddybe, ovenstående punkter nærmere.
Ansøgningen skal sendes som angivet i annoncen.
Ansættelsessamtalerne forventes at blive afholdt i uge 10.
Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest/børneattest.