Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Saltum Skole søger barselsvikar

På Saltum Skole søger vi en barselsvikar til varetagelse af dansk og klasselærerfunktionen i 1. klasse og musik på hold 0. – 1. klasse, og på 2., 3., 4., 5. og 6. klassetrin.

Desuden indeholder stillingen samfundsfag på 9. klassetrin, AMR og bibliotekstid. Der er mulighed for, at disse tre opgaver kan konverteres til andre opgaver.

På Saltum Skole arbejder vi ud fra en anerkendende tilgang, hvor positive forventninger til børnene er udgangspunkt for det pædagogiske arbejde.

På Saltum Skole forventes det at undervisningspersonalet kan

 • stille tydelige faglige krav til eleverne og have høje faglige ambitioner på elevernes vegne.
 • skabe et positivt læringsmiljø, hvor alle elever føler sig som en del af fællesskabet og have en tydelig og ligeværdig måde at kommunikere på.
 • samarbejde med de enkelte børn og elever om at sætte faglige og sociale mål.
 • differentiere undervisningen og de pædagogiske aktiviteter, så disse er tilpasset de enkelte elevers forudsætninger.
 • bibringe eleverne forståelse for de pligter og rettigheder, der hører til i skolens fællesskaber. 
 • formidle et positivt og ligeværdigt samarbejde med forældrene.
 • indgå i et forpligtende, konstruktivt, udviklingsorienteret og ligeværdigt samarbejde med kolleger i dagligdagen og i teamsamarbejdet.
 • indgå i et konstruktivt og løsningsorienteret samarbejde med skolens ledelse.
 • reflektere og inddrage teoretisk viden i egen praksis.

Saltum Skole har pt. 175 elever fordelt på 0. – 9. årgang. Skolen ligger lige ved naturskønt område med skov og sø og dejlige aktivitetsområder omkring skolen.

Vi arbejder med udeskole på alle klassetrin, og er optagede af de pædagogiske muligheder, der ligger i det.

Se mere på skolens hjemmeside www.saltumskole.dk

Interesserede kan henvende sig til

 • Skoleleder Klaus Larsen på telefon 72 57 81 41 mobil 41 91 31 41 eller
 • Viceskoleleder Søren Jeppesen på telefon 72 57 81 42 mobil 41 91 31 42.

Der vil blive indhentet børneattest.

Løn– og ansættelsesforhold

efter gældende overenskomst.

Ansøgningsfrist

mandag 24. februar kl. 12.00.

Ansættelsessamtalerne forventer vi at afholde onsdag 26. februar fra kl. 16.00.