Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Leder Kaas Plejecenter

Vi søger ny leder til Kaas Plejecenter pr. 1. maj 2020

Alle borgere skal have mulighed for at leve det gode hverdagsliv i Jammerbugt Kommune. Derfor søger vi en dygtig leder til Kaas Plejecenter, så alle ældre - også borgere med demens - kan leve et godt liv.

Kaas Plejecenter er kendt som et attraktivt og veldrevet specialtilbud målrettet ældre borgere med demens. Plejecenteret lykkes i særlig grad med at skabe et godt hverdagsliv for borgere med demens. Hverdagen på tilbuddet indeholder derfor mange sociale aktiviteter, og det er kendetegnende, at både centerleder, personalet, pårørende og lokalsamfundet er aktive i og omkring borgernes sociale liv.

Vi er af den overbevisning, at netop en god hverdag med meningsfulde aktiviteter, god individuel tilrettelagt pleje og omsorg giver de bedste forudsætninger for borgernes gode liv - nemlig deres eget.

Dine kompetencer

Vi er på udkig efter en dygtig leder, der kan fastholde og udbygge en stærk faglig dagsorden på demensområdet. Centerets medarbejdere er veluddannede og har blandt andet en demensuddannelse baseret på Tom Kitwoods værdigrundlag og omsorgsfilosofi i demensplejen. Vores omsorg målrettes dermed borgerens behov. Din opgave bliver blandt andet at udbrede denne tilgang og kultur som en levende metode i hverdagen, ligesom du kommer til at stå i spidsen for implementeringen af en ny demensstrategi, en styrket indsats omkring dokumentation, beboerkonferencer med videre. 

Vi vægter løsning af kerneopgaven højt. Til at hjælpe os, har vi mange engagerede frivillige. Det er derfor en fordel, at du har erfaring fra samarbejdet med både pårørende og frivillige og har blik for kvaliteten i deres bidrag.

Endelig har du som leder naturligvis også det faglige og daglige ansvar for plejecenterets drift, herunder personalets vagtplaner, personalemøder og MUS.

Plejecenteret har en faglig koordinator, der vil støtte dig med koordinering og den faglige opgaveløsning.

Vi forestiller os derudover, at den kommende leder af Kaas Plejecenter

 • er uddannet sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent og oplagt har ledelseserfaring fra en lignende stilling
 • har en lederuddannelse, eller er i gang med at tage en
 • gerne har viden, erfaring og/eller relevant efteruddannelse inden for demensområdet. Er specialet nyt for dig, skal du være indstillet på at dygtiggøre dig
 • er dygtig til at lede faglige processer og kan følge ting til dørs
 • har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med dine medarbejderne, din leder, øvrige kolleger, de mange pårørende og frivillige, der engagerer sig i plejecenteret
 • er dygtig til at kommunikere. Du får brug for spænde bredt i din kommunikation, både mundtligt og skriftligt.

Vi tilbyder

En attraktiv lederstilling på et plejecenter med plads til 22 borgere og med ca. 25 dygtige medarbejdere med social- og sundhedsfaglige uddannelser.

Centeret er uddannelsessted for social- og sundhedselever og har desuden tilknyttet en centersygeplejerske, en ernæringsterapeut og en musikterapeut.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du

 • får det budget-, personale- og styringsmæssige ledelsesansvar i en sund butik med styr på økonomien og høj faglighed
 • får et udviklende lederjob på et plejecenter med kompetente medarbejdere og en stærk faglig dagsorden
 • deltager i en velfungerende ledergruppe sammen med ledere af plejecentre, sygepleje, hjemmepleje og områdeleder
 • får en aktiv rolle i arbejdet på tværs i sundhed, senior, myndighed og hjemmepleje
 • bliver en del af et arbejdsfællesskab, hvor tilgangen er, at løsning af kerneopgaven er dét, der giver trivsel.   

Læs mere om kommunens vision

Læs mere om kommunens ledelsesgrundlag

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte områdeleder Tanja Christensen på tlf. 41 91 37 52, hvis du har spørgsmål. 

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 1. marts 2020.

Samtaler er planlagt til den 12. marts 2020. Der stilles en opgave i forbindelse med samtalen.

Arbejdsstedet er Gammelgårdsvej 44 i Kaas.