Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Pædagog til Skolecenter Jetsmark SFO

- Blokhusvej 41, 9490 Pandrup

Vi søger en pædagog på 32 timer om ugen med arbejdsområde i undervisnings- og fritidsdelen og med stor mulighed for at supplerer timer med vikartimer i undervisningsdelen.

Tiltrædelse er 1. april eller hurtigst muligt – vi venter gerne på den rette.

Skolecenter Jetsmark SFO er en integreret del af Skolecenter Jetsmark, som ligger 25 km nord for Aalborg og med 6 km til skov og strand. Skolen har 667 elever fordelt på to matrikler – vores matrikel i Pandrup rummer områdets 0.-3. klasser samt vores SFO og på vores matrikel i Kaas er områdets 4.- 9. klasser samlet. I vores SFO går 190 børn fordelt på børn fra 0. – 3. klasse.

Indenfor en overskuelig periode samles de to matrikler til én og vi er i en spændende proces i forhold til en fremtidig nybygget skole i Jetsmarkområdet.
Skolen er en faglig orienteret skole som arbejder ud fra et positivt børnesyn. Relationen er grundstenen i al udvikling hos os og den voksne har ansvaret for, at der skabes de bedste muligheder for at børnene bliver så dygtige de kan – både fagligt og socialt. I denne sammenhæng arbejder vi i fritidsdelen ud fra principperne i ICDP og ser dem som et nyttigt og aktivt redskab.

I forlængelse af dette er forældrene en vigtig ressource og samarbejdspartner ind i skolens hverdag.

Stillingen omhandler

Skolepædagog i indskolingen, hvor der skal varetages pædagogisk arbejde i bl. a. klasseundervisning, understøttende undervisning, faglig fordybelse, gårdvagter. Det betyder at du er stærk til at skabe klassefællesskaber, er en tydelig klasserumsleder og du kan indgå i et ligeværdigt samarbejde, hvor du på baggrund af iagttagelser og refleksioner og kan give sparring - og modtage sparring til fælles udvikling samt holder skolens kerneopgave i fokus. Du har gode relationelle kompetencer og kan bringe dem aktivt i spil i alle sammenhænge.

Om eftermiddagen i fritidsdelen søger vi en pædagog, der kan skabe trivsel og læring i såvel de små fællesskaber som det store fællesskab. Vi ser gerne, at du har interesse og kompetencer indenfor det eksperimenterende og lidt ”kringlede” samt it i børnehøjde og at du kan inddrage det i den pædagogiske hverdag.

Kvalifikationer

Du skal have gennemført pædagoguddannelsen – og have gode kompetencer inden for undervisningsdelen, da en væsentlig del af arbejdsdagen vil foregå i et tæt samarbejde med lærere og forældre.

Vi forventer, at du har ”gå-på-mod”, energi og et positivt livssyn og kan fastholde dette. Du er initiativrig, kreativ, er livsglad og at børnene mærker det i jeres relationer.

Du har relationelle kompetencer og kan anvende dem i et tæt forpligtende fællesskab, hvor positive forventninger til ”det hele” barn er i centrum.
Som person er du udadvendt og kollegial – du spreder godt humør, går dialogens vej og har en tydelig og anerkendende kommunikationsform.

Du skal være indstillet på at der indhentes børneattest, da du er kontakt med børn og unge under 15. år.

Løn

Løn efter gældende overenskomst med BUPL
Der ydes tillæg efter gældende forhåndsaftale.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger kan fås hos indskolingsleder Henrik Møller 41 91 15 86 eller SFO leder Birgitte S. Glyø 42 91 31 36.

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er den 26. februar.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt slut uge 9