Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Barselsvikar til Skovsgård bh. og vuggestue

Pædagog eller pædagogisk assistent

Skovsgård Børnehave og Vuggestue søger barselsvikar 30 timer ugentligt pr 1. marts eller snarest derefter. Du skal være uddannet pædagog eller pædagogisk assistent.

Skovsgård Børnehave er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Skovsgård Børnehave er normeret til 30 børnehavebørn og 9 vuggestuebørn. Dit arbejdsfelt er overvejende i børnehaven, men også med timer i vuggestuen.

Vi søger en pædagog, der

 • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed
 • kan danne sig et godt overblik og skabe struktur
 • har gode samarbejdskompetencer
 • arbejder ressourceorienteret og inkluderende
 • tager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer
 • kan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handling
 • kan kommunikere med professionelle og forældre om kerneopgaven
 • kan facilitere pædagogiske udviklingstiltag
 • kan inspirere og videndele
 • kan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdsparter
 • har relevante IT-kompetencer
 • har kendskab til ICDP
 • har lyst til at arbejde med natur og nærmiljø
 • kan agere i en politisk ledet organisation

Vi vægter en hverdag med

 • trivsel, udvikling, sundhed og læring
 • tæt forældresamarbejde
 • tydelig struktur
 • systematisk pædagogisk arbejde
Vi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.

Vi tilbyder

 • et dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt
 • et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP
 • et dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer
 • en engageret og ansvarlig kollegagruppe
 • en kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør og fællesskab

Yderligere oplysninger

Kontaktperson Bente Graakjær, overordnet dagtilbudsleder.

Ansøgningsfrist

19. februar.

Tiltrædelse 1. marts eller snarest derefter.