Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Sundhedsplejerske til Jammerbugt kommune

Vores gode kollega igennem mange år har valgt at gå på pension pr. 1. maj 2020, vi søger derfor en ny kollega med funktion som småbørnssundhedsplejerske pr. 1. april gerne 37 timer ugentligt med arbejdssted Børne- Familieforvaltningen, Fjerritslev Rådhus.

Har du lyst til at arbejde som sundhedsplejerske i en faglig udviklingsorienteret sundhedspleje, hvor der er stærk fokus på team- og tværfagligt samarbejde tæt på kollega og ledelse?

Hvem er vi

16 sundhedsplejersker, der er opdelt i småbørns- og skolesundhedspleje, 1 sekretær og 1 leder. Sundhedsplejen er organisatorisk placeret i Børne- Familieforvaltningen under Familie og Forebyggelseschef. Afdelingen består af Sundhedsplejen, Tandplejen, PPR, Børne- og Familieafdeling/Rådgivningen, Familiecenter, SSP. I afdelingen som helhed, -arbejdes der ressourcefokuseret og relations orienteret i en kontekstuel referenceramme. Opgaverne løses med afsæt i en grundlagsforståelse, hvor de nære voksne - forældre og professionelle - er de centrale aktører i opgaveløsningen. Vi ser forældre som en ressource og de nære professionelle som betydningsfulde i relationen til børn, unge og familier med behov for særlig støtte og hensyntagen. I en tværfaglig kontekst tages der afsæt i metoden Sign of Safety for at inddrage børn, unge, familiens netværk.

Småbørnssundhedsplejerskerne er placeret på to kontorer område øst – Pandrup og vest – Fjerritslev.

Hvad kan vi tilbyde

 • Et kvalificeret serviceniveau inden for den universelle, generelle og behovs relateret sundhedspleje.
 • Opgaverne løses indenfor feltet sundhedsfremmende, forebyggende, opsporende og behandlende indsatser
 • En sundhedspleje, hvor tidlig opsporing og indsats har høj prioritet
 • Forældrekursus til 1. gangs gravide, sårbare gravide og COS-P forløb
 • Konsultation til barselkontakt på 4. – 5. dag
 • Tværprofessionelt- og monofagligt samarbejde, har høj prioritet i udvikling og opgaveløsning
 • Projekt Barnets 1000 første dage
 • Sparring med ADBB supervisere
 • Sparring med IBCLL Ammekonsulent
 • Engagerede og erfarende kolleger med en bred vifte af uddannelse, viden og erfaring
 • Et højt fagligt miljø
 • Gode rammer for udvikling af faglige kompetencer
 • Fastlagt faglig sparring – kollegial respons
 • Fastlagt mødeaktivitet: Faglig Forum, Information og sparring, personalemøde hver måned
 • Et godt fagligt fællesskab baseret på teamarbejde, med en åbenhed og dialog, hvor udgangspunktet er – ”sig, hvad du ser og se, hvad der sker”.
 • Arbejder aktivt med de 5 adfærdsmønstre, der bl.a. danner grundlag for et velfungeret team: tillid, konflikt, commitment, ansvar og resultat/ mål

Hvem søger vi

 • En uddannet sundhedsplejerske
 • En der har fagligt engagement, er humoristisk, positiv, fleksibel og stabil
 • En der er kreativ og har fokus på muligheder i opgaveløsning
 • En der har lyst til at arbejde i en udviklingsorienteret sundhedspleje
 • En der kan håndtere og styre tværfaglige og monofaglige processer med fokus på både proces og resultat
 • En der kan planlægge, gennemføre, evaluere og udvikle sin arbejdsindsats på et højt fagligt og hensigtsmæssigt niveau
 • En der har eller vil uddanne sig indenfor ADBB og COS-P, begge metoder anvendes i sundhedsplejens opgaveløsning
 • En der kan arbejde selvstændigt og ansvarligt alene og i teamarbejdet

Vil du vide mere om stillingen,

er du velkommen til at kontakte leder Diane Aarestrup telefon 41 91 24 91 / mail: dia@jammerbugt.dk eller sundhedsplejerske Anne Søltoft telefon 41 91 21 26 / mail: ann@jammerbugt.dk

Oplysninger om sundhedsplejen kan desuden findes på: www.jammerbugt.dk/sundhedsplejen

Løn og ansættelsesvilkår

efter gældende overenskomst mellem KL og DSR.

Forud for endelig ansættelse indhentes der straffe- og børneattest.

Ansøgninger modtages kun via linket i opslaget.

Din ansøgning

skal være os i hænde senest fredag den 21. februar kl. 9.00.

Der forventes at der afholdes ansættelsessamtaler den 24. februar fra kl. 13.00.