Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Leder af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområdet

Alle har ret til et godt liv! – Det Gode Liv - som vi kalder det i Jammerbugt. Og én af vejene dertil er, at man har mulighed for at have et rigt fritidsliv med indhold for både krop og sjæl. Derfor har vi i Jammerbugt Kommune ambitionen om at være Danmarks bedste fritidskommune, så både vores borgere og besøgende kan leve dét gode liv, de har fortjent. Kan du indfri dén forventning, så har vi en spændende lederstilling i en autentisk landdistriktskommune, der giver dig muligheden.

Afdelingen for Kultur-, Fritid og Landdistrikter er det bærende kommunale samlingspunkt for et mangfoldigt område med plads til forskelle. Muligheden for at have et godt fritidsliv – i naturen, i hallen, til koncerter eller med litterære oplevelser - giver nemlig levende og bæredygtige lokalsamfund, som vores borgere har lyst at bo og være i - og som vores gæster har lyst at besøge. Derfor er kommunens omfattende bosætningsindsats også helt naturligt forankret i denne afdelings arbejde.

Vores mange foreninger og lokale ildsjæle involverer sig oprigtigt og energisk i samarbejdet med kommunen. Det er derfor afgørende, at afdelingen - med dig i spidsen - er en initiativrig og engageret samarbejdspartner, som lykkes med at samskabe og forstår og værdsætter kvaliteten i de mange interessenters bidrag og engagement.

Dine kompetencer

Vi er derfor på udkig efter en dygtig leder, der har erfaring fra arbejdet med et eller gerne flere af afdelingens fagområder. Det er vigtigt, at du har blik for de styrker og potentielle synergier, der er i at have kultur, fritid og landdistrikter i én samlet enhed, der kan styrke den kommunale udvikling.

For at lykkes er det desuden nødvendigt, at du både kan opbygge relationer, skabe netværk og sammenhæng i området som helhed. Sammenhængen udfoldes bl.a. gennem en sikker sagsbehandling, der giver Kultur- Fritids- og Landdistriktsudvalget et stærkt grundlag at prioritere og træffe beslutninger ud fra. Du har kort sagt styr på din butik samtidig med, at du kan udfolde dig indenfor rammen!

Vi forestiller os derudover, at du
 • Er initiativrig og kan sætte ting i gang som led i en strategisk udvikling af dit område.
 • Har en relevant længerevarende uddannelse og gerne ledelseserfaring fra en lignende stilling.
 • Har erfaring med projektarbejde.
 • Har en motiverende og retningsgivende ledelsesstil.
 • Er en dygtig formidler. Du får brug for at formidle både mundtlig og skriftligt gennem flere kanaler og til forskellige målgrupper.
 • Er en sikker repræsentant for Jammerbugt Kommune i samarbejder med både foreninger og regionale partnere
 • Har politisk tæft og erfaring fra arbejdet i en politisk styret organisation. Du får hovedansvaret for betjeningen af Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget samt af Folkeoplysningsudvalget.

Dine opgaver

 • Konkret er der på dem korte bane fire hovedopgaver for den kommende leder.
 • At realisere den i august 2019 besluttede landdistriktsorganisering.
 • At sammensmelte afdelingerne Kultur og Fritid med Landdistriktsafdelingen fra 1. maj 2020.
 • At udarbejde en ny Fritids- og Kulturpolitik
 • samt
 • At udarbejde strategien til at blive Danmarks bedste fritidskommune.

Vi tilbyder

En attraktiv lederstilling med både drift og muligheder og plads til udvikling. Du får det daglige ansvar for 7 dygtige medarbejdere i Kultur-, Fritids- og Landdistriktsafdelingen samt det overordnede ledelsesansvar for kulturskolen og kommunens biblioteker, der begge har egen daglig leder.

Du bliver en del af Vækst og udviklingsforvaltningen og indgår i forvaltningens chefgruppe, hvor I mødes ugentligt. Der er en positiv og fagligt udviklende kultur både i chefgruppen og i ”huset” som helhed. Sammenhæng i opgaveløsningen vægtes højt, og derfor får du en række tætte samarbejdspartnere både inden for dit eget område, i forvaltningen og i kommunen som helhed.

Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du
 • Får det overordnede ledelsesansvar for det samlede Kultur-, Fritids- og Landdistriktsområde inklusiv det daglige personale, drifts- og udviklingsmæssige ansvar for egen afdeling
 • Har et tæt og udviklende samarbejde med dine lederkolleger
 • Bliver en del af kommunens øverste ledelse. Du indgår bl.a. i kommunens Strategiske Chefforum
 • Får mulighed for at sætte gang i nye initiativer og være kreativ indenfor rammen
 • Har en garanteret travl og alsidig hverdag, der til gengæld aldrig er kedelig.

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte direktør Thomas Krarup på 41 91 20 06, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her og ledelsesgrundlag her

Initiativet ’Liv i by og skole’ er beskrevet her, Kommunens nye landdistriktsorganisering findes i som punkt 156 i dagsordenen her, og endelig findes kommunens Kultur- og Fritidspolitik her

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Lønniveauet udgør ca. 675.000 kr. plus pension (aktuelt niveau).

Første samtale er planlagt til den 16. marts 2020, og anden samtale er planlagt til den 25. marts 2020.

Der stilles en opgave umiddelbart før samtalen til kandidater, der går videre til 2. samtale.

Ansøgningsfrist
Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 8. marts 2020.