Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Lærer til mellemtrin/udskoling i ASF - Biersted Skole

Biersted Skole er en velfungerende skole med ca. 400 elever fordelt på 0.-9. årgang.


ASF- afdelingen udgør Jammerbugt Kommunes vidtgående specialundervisningstilbud særligt rettet imod børn med Autisme Spektrum Forstyrrelser. Afdelingen består af ca. 55 børn fra 0.-10. klasse inddelt i indskoling, mellemtrin samt udskoling.

Vi forventer, at vores kommende kollega

• er uddannet lærer
• er fagligt velfunderet og kan undervise i flere fag – gerne tysk, engelsk og musik
• kan spille med i en dynamisk personalegruppe
• kan indgå i et selvstyrende team med flere faggrupper repræsenteret
• har blik for det enkelte barns styrker, kompetencer og behov
• har gode relationskompetencer
• har erfaring med undervisning indenfor specialområdet
• kan arbejde struktureret og er stærk i skole-hjem-samarbejdet

Vi tilbyder blandt meget andet 

• et sundt arbejds- og undervisningsmiljø baseret på vores værdier: nærværende, samskabende, risikovillige, innovative og faglige
• kollegial sparring samt fast ekstern supervision månedligt
• en gruppe dybt engagerede og professionelle kolleger
• en specialafdeling med pædagogiske og faglige ambitioner på elevernes og ?medarbejdernes vegne

Yderligere oplysninger

?Du kan også se flere oplysninger om skolen på www.bierstedskole.dk, eller indhente yderligere oplysninger hos konstitueret afdelingsleder Helle Larsen, tlf. 72 57 80 24 eller 61 79 59 78.

Løn- og ansættelsesvilkår

er i henhold til gældende overenskomster.

Frist

?Ansøgningen skal være skolen i hænde senest den 14. april 2020 kl. 12.00.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter straffeattest (børneattest).

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 17.?

Tiltrædelse

Stillingen ønskes besat den 1. april 2020 eller hurtigst muligt derefter. ?