Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Leder af Jammerbugt Kommunes bostøtte og 4 væresteder

Vi søger en ny leder af Jammerbugt Kommunes bostøttekorps og 4 væresteder pr. 1. juni 2020 eller snarest derefter.

Alle borgere skal have mulighed for at leve et godt liv i Jammerbugt Kommune. Derfor søger vi en dygtig leder af det kommunale bostøttekorps og de 4 væresteder, så dygtige og engagerede medarbejdere sammen med dig som leder, fortsat vil kunne understøtte muligheden for at leve et godt liv i Jammerbugt Kommune.

Jammerbugt Kommunes bostøtte og 4 væresteder har det seneste godt halve år været igennem en rivende udvikling hvad angår nye måder at levere bostøtte på. En leverance, hvor kvalitet og fleksibilitet er i højsæde, og hvor fokus er på at understøtte borgernes mestring af eget liv i videst muligt omfang. Også i den kommende tid vil der skulle arbejdes med fortsat udvikling af tilbuddene i takt med udmøntning af nogle af de initiativer der ligger i den netop politisk godkendte strategiplan for voksenhandicapområdet.

Dine Kompetencer

Vi er på udkig efter en dygtig leder, der kan fastholde og udbytte en stærk faglig dagsorden på området. En leder der har kendskab til socialpsykiatrien og som kan udvikle områdets kompetencer såvel individuelt som i teams. En leder der har blik for helheden i organisationen og som har kendskab og erfaring i at arbejde i en politisk ledet organisation.

Som leder har du naturligvis det faglige og daglige ledelsesansvar for området, og det forventes i den forbindelse, at du har kendskab til blandt andet økonomistyring, vagtplan, MED-system og det at arbejde med og i forandringsprocesser.

Vi forestiller os derudover, at den kommende leder

  • Har en social- eller sundhedsfaglig profil med erfaring indenfor socialpsykiatrien.
  • Har en lederuddannelse, eller er i gang med at tage en.
  • Er dygtig til at lede faglige processer og kan følge dem til dørs således at organisationen levere resultater.
  • Har stærke relationelle kompetencer, som kan bruges til at finde gode løsninger i tæt dialog med dine medarbejdere, kollegaer, borgerne samt såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.
  • Er dygtig til at kommunikere i såvel skrift som tale, så ting giver mening.
  • Er tydelig og synlig i sin ledelsesadfærd og i stand til, via en anerkendende og inspirerende lederstil, at skabe en arbejdsplads i fortsat god trivsel.

Vi tilbyder

En attraktiv lederstilling i et miljø med højt til loftet og hvor udvikling og kvalitet er i højsæde. En flok dygtige og engagerende medarbejdere, en ny sammensat ledergruppe hvor du får mulighed for at påvirke dagsordenen samt et samlet fagområde der i fællesskab skal indfri intentionerne i den netop politisk godkendte strategiplan.
Du kan med andre ord se frem til et spændende lederjob, hvor du
  • Får det budget-, personale- og styringsmæssige ledelsesansvar i en sund butik med styr på økonomien og fagligheden.
  • Får et udviklende lederjob med kompetente medarbejdere og lederkollegaer
  • Deltager i en ny ledergruppe sammen med afdelingsleder og leder af en socialpsykiatrisk boform.
  • Får en aktiv rolle i arbejdet på tværs i sundhed, handicap, psykiatri og myndighed.
Læs mere om kommunens vision
Læs mere om kommunens ledelsesgrundlag
Læs mere om voksenhandicap strategiplan 2020-2023

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Yderligere oplysninger.

Du er meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Niels-Jacob Ulstrup på telefon 41 91 22 71 eller Sundhed- og Handicapchef Carsten Kaalbye på telefon 41 91 22 31.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest 8. april 2020
Samtalerne finder sted den 24. april 2020.

Arbejdsplads/sted

Værestedet Syrenen i Brovst, Tjørnevænget 1, 9460 Brovst, vil være primære arbejdssted, men skiftende arbejdssteder må forventes, da Jammerbugt kommunes væresteder er lokaliseret i hhv. Fjerritslev, Pandrup, Brovst og Aabybro.