Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Dagplejer i Trekroner

Pga. et stigende børnetal i distriktet søger Jammerbugt Kommune pr. 15. august 2020 en dagplejer i Trekroner. Vi søger en dagplejer, der har lyst og interesse i at arbejde med børn i aldersgruppen 0-2 år og som har gode pladsforhold inde/ude og et godt læringsmiljø for børn.

Dagplejer - et livsbekræftende job

Du får sammen med forældrene mulighed for at være den vigtigste person for 4 børn i aldersgruppen 0-2 år, hvor læring, udvikling, sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer er omdrejningspunktet.
Din primære opgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn samtidig med at du er ansvarlig for den sociale udvikling i hele børnegruppen.

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse. Inden for de første år tilbyder vi derfor så vidt det er muligt
  • grunduddannelse i førstehjælp
  • Intro til relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • Intro til det pædagogisk læreplansarbejde
  • Vejledning i løfte- og bæreteknik

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser, tryghed, læring, trivsel og udvikling gennem hverdagens gøremål må du forvente at kunne arbejde selvstændigt i dit eget hjem. Der arbejdedes ud fra dagtilbudslovens rammer indenfor området med fokus på den pædagogiske læreplan og ICDP. Arbejdet giver god mulighed for personlig ”frihed” mens du arbejder og du inddrager, så vidt muligt børnene i dine daglige gøremål i hjemmet eller kan få ordnet andet praktisk arbejde når/hvis børnene sover. Jobbet bærer i det hele taget præg af en stor grad af fleksibilitet.

Det kollegiale og pædagogfaglige fællesskab får du i legestuen med dine kollegaer og der er her mulighed for faglig sparring, refleksion, udvikling og samvær. Målet med legestuen er også, at børnene bliver fortrolige i større børnegrupper med bl.a. aldersopdelte aktiviteter og at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæstepleje ved sygdom, ferie og uddannelse. Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen der besøger dig både uanmeldt og anmeldt ca. fem – seks gange årligt eller efter behov. Der føres officielt tilsyn to gange årligt, anmeldt og uanmeldt.

Vi forventer at du som dagplejer kan

  • skabe et lærende, trygt og udviklende miljø for børnene
  • danne gode relationer og skabe tilknytning
  • indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt og udviklende samarbejde med dagplejepædagogen og kollegaerne
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse og et godt læringsmiljø

Som dagplejer slipper du for transporttid til/fra dit job og du har i dit eget hjem en ugentlig åbningstid på 48 timer. Du får 7 ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et 5. barn i gæstepleje, deltage i 4 årlige aftenmøder og til at deltage i uddannelse og andre kurser.

I øvrigt henvises til www.dagplejen.dk hvor der er yderligere oplysninger om dagplejejobbet generelt.

Yderligere oplysninger

kan indhentes hos dagplejeleder Tina Riis Thomsen på tlf. 41 91 24 41 eller dagplejepædagog Ilse Bergh på tlf. 41 91 25 74.

Frist

5. juni 2020.