Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommue

Jammerbugt Kommue

Barselsvikar som forebyggende socialrådgiver til Familiecenteret

Vil du være med i forreste linje i et initiativ, som styrker den tidlige forebyggende indsats i forhold til socialt udsatte børn og familier i Jammerbugt Kommune?


Den forebyggende socialrådgivning er et initiativ, som er led i Børne- og Familieforvaltningens politisk vedtagne udviklingsstrategi for arbejdet med udsatte børn og unge. Den forebyggende socialrådgivning er et kommunalt tilbud, som oprettes efter Servicelovens § 11. Der arbejdes uden myndighed og bevillingskompetence, og rådgivningen er anonym.

Som forebyggende socialrådgiver, skal du

 • Støtte skole- og dagtilbud i den helt tidlige og forebyggende indsats, således skole- og dagtilbud identificerer børn og familier tidligere i problemudviklingen og er proaktive i den tidlige opsporing
 • Skærpe lærere, pædagoger og andre fagprofessionelles opmærksomhed på og viden omkring tegn på udsathed
 • Medvirke til at skole- og dagtilbud kan løse mere i eget regi
 • Medvirke til rettidig indgriben overfor udsatte eller potentielt udsatte børn og familier
 • Kvalificere underretninger

Arbejdet indebærer en daglig kontakt med ledere og medarbejdere fra skoler, daginstitutioner og dagpleje samt børn/unge og deres forældre.
Den forebyggende socialrådgiver taler for eksempel med forældre, der henvender sig om udfordringer med at få hverdagen til at hænge sammen. Der kan være tale om forandringer i familien såsom skilsmisse eller sygdom. Der kan også være tilfælde af massivt eller kritisk skolefravær. Den forebyggende socialrådgiver taler også med børn/unge, der henvender sig om for eksempel konflikter i hjemmet, ensomhed eller om en følelse af at være udenfor.
Derudover vil der være et løbende samarbejde med andre fagpersoner – det være sig fra Børne- og Familierådgivningen, PPR, Sundhedsplejen, Ungeenheden, SSP, frivillige aktører m.fl.

Da tilbuddet er anonymt, oprettes der ikke en sag ved kommunen, hvis et barn, en forælder eller lærer/pædagog søger råd og vejledning.

Vi søger

Jammerbugt Kommune søger en socialrådgiver med solid faglig viden samt erfaring fra børne- og familieområdet som myndighedsområde. Faglig viden og erfaring er nødvendig, da stillingen ofte indebærer nu-og-her rådgivning.

Med hensyn til dine personlige kompetencer skal du være i stand til, at

 • Arbejde alene en stor del af tiden
 • Strukturere dit eget arbejde og arbejde systematisk
 • Varetage kompetent mødeledelse og rådgivning
 • Indhente og formidle viden om tegn på mistrivsel
 • Agere i forskellige arenaer i en uforudsigelig hverdag
 • Skabe og indgå i en bred vifte af samarbejdsrelationer
 • Være åben og lyttende – også i forhold til ”små” problemstillinger
 • Være opsøgende og stille spørgsmål
 • Tage de svære samtaler – med såvel skoleleder som barn

Vi tilbyder

 • Fagligt udfordrende arbejdsopgaver
 • Mulighed for faglig sparring og faglig udvikling
 • Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende DS overenskomst og principperne for Ny løn
 • At du deltager i ekstern supervision

Barselsvikariatet er på 37 timer pr. uge.

Stillingen har tjenestested i Pandrup.

Der er to forebyggende socialrådgivere i Jammerbugt Kommune. Den anden rådgiver har tjenestested i Fjerritslev. Rådgiverne betjener i alt 12 kommunale skoler og 14 daginstitutioner samt dagplejen. Derudover har private daginstitutioner og private dagplejere adkomst til tilbuddet.

Funktionen er forankret i Familiecentret, som er kommunens udførerled i forhold til sociale indsatser og foranstaltninger for børn og unge. Familiecentret beskæftiger socialrådgivere, familieterapeuter, psykologer m.fl., som primært arbejder i udgående funktioner.

Som udgående funktion vil stillingen indebære megen kørsel og hovedsageligt arbejde andre steder end tjenestestedet. Det er derfor et krav, at du har kørekort og adgang til bil.

Tiltrædelse

1. september 2020 – forventet varighed ca. 1 år.

Vil du vide mere

er du velkommen til at kontakte forebyggende socialrådgiver Ann Bonnerup Dalsgaard, tlf. 41 91 15 75 eller forebyggende socialrådgiver Stine Larsen Laustsen, tlf. 41 91 15 95.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 3. juni 2020 kl. 8.00.

Der afholdes ansættelsessamtaler onsdag den 17. juni 2020.

Arbejdssted

Jammerbugt Familiecenter, Pandrup.