Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Afdelingsleder til udskolingen i Skovsgård

Vil du være en del af en skole, hvor læring, udvikling og trivsel er omdrejningspunktet, så er Skovsgård Tranum Skole en arbejdsplads for dig. Stillingen tilbydes på vores Skovsgård afdeling.

Hvad forventer vi af dig?

Du bliver en del af et velfungerende afdelingsteam – som arbejder positivt og konstruktivt i forhold til at udvikle og planlægge alle aspekter af opgaver i en folkeskole.
 • Du er uddannet lærer gerne med ledererfaring og relevant efter-/videreuddannelse.
 • Du skal være afdelingsleder for udskolingen - herunder alt omkring afgangsprøver.
 • Du skal undervise i udskolingen og gerne have undervisningserfaring fra udskolingen.
 • Du skal stå for vikardækning i Skovsgård.
 • Vi ser gerne, at du har særlig viden eller interesse for IT-området.
 • Du vil inklusion og arbejder systematisk med at mindske de faktorer, som kan være medvirkende til adfærds-, kontakt- og trivselsproblematikker i en inkluderende skole, hvor vi ønsker at hvert enkelt barn lykkes (jf. skolens værdigrundlag).
 • Du ønsker teamsamarbejdet og sætter pris på og bidrager positivt til ledelsesteamet. Du ser teamarbejdet som afgørende og helt grundlæggende for dit arbejde som leder.
 • Du søger viden. Du opsøger ny viden og deler – som en selvfølge – din viden med dine kollegaer. At blive inspireret og tage imod vejledning fra andre er kun en naturlig del af din professionelle tilgang til dit arbejde.

Egenskaber vi gerne ser hos dig – input fra udskolingens lærere

Du skal:
 • være leder for både elever og lærere
 • have en anerkendende tilgang til dit arbejde
 • turde involvere dig og træffe beslutninger i pressede situationer
 • have gode relationskompetencer
 • have overblik og arbejde struktureret
 • være lyttende og åben overfor ideer – ”den åbne dørs politik”.

Generelt om skolen

Skovsgård Tranum Skole er en skole med ca. 270 elever fordelt på to matrikler – en Tranum afdeling og en Skovsgård afdeling. På begge matrikler er der tilknyttet SFO, og på Tranum afdelingen er der ydermere en børnehave med vuggestue. Tranumafdelingen og Skovsgårdafdelingen ligger med ca. 7 km’s mellemrum - i hjertet af den naturskønne Jammerbugt Kommune.

Vi arbejder ud fra fælles værdier, der danner grundlaget for en fælles retning på alle afdelinger. Vi prioriterer, at der er plads til de enkelte afdelingers egenart.

Løn- og ansættelsesvilkår

Ansættelsen vil ske efter gældende overenskomst og lønindplacering efter forhåndsaftalen i Jammerbugt Kommune.

Yderligere oplysninger

For yderligere oplysninger kan du kontakte skolen på telefon 72 57 81 50, kontakte skoleleder Kim Pedersen på telefon 41 91 31 51 og/eller skolebestyrelsesformand Birger Jensen på telefon 22 67 89 92.

Frister

Ansøgningsfristen er mandag den 18. januar kl. 12.00.
Ansættelsessamtalerne finder sted mandag den 25. januar.
Ansættelsesdato er fra den 1. marts.

Ansøgere bedes benytte Jobnets online ansøgningsmodul.

Ansøgere til stillingen skal være indforstået med, at Jammerbugt Kommune indhenter børneattest.