Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Sundheds- og handicapchef

Kan du lide at stå på tæer og holde balancen mellem drift og udvikling, støtte og styring - og mellem mennesker? Så er her et bud på en relevant og givende chefstilling.

Forventninger - barren er sat højt

Sundheds- og handicapchefen træder ind i en forvaltning, hvor der er politisk og ledelsesmæssig vilje og mod til at tage ansvar for forandringer, og hvor helhedstænkning og viljen til at tænke sundhed og handicap på tværs af forvaltningerne står centralt.

Dagsordenen er sat

Politikerne har lagt sporene og i strategiplanen prioriteret disse indsatser og resultater på området, som er styrende for chefen og alle i afdelingen:
  • Udvikle organisationen gennem en synlig og motiverende ledelse af medarbejdere og ledere.
  • Udvikle sundheds-og handicapområdet i tæt dialog med politikere, borgere, frivillige og foreninger.
  • Det nære sundhedsvæsen skal styrkes ved at igangsætte og lede initiativer til styrkelse af det nære sundhedsvæsen.
  • Professionelle ydelser af højt fagligt niveau og koordinerede helhedsindsatser gennem tværfaglige samarbejder.
  • Dokumentation og kvalitet gennem god ledelse af gode ledere og ved at opstille rammer og retning.
  • Økonomistyringen ved eksekvering på bestilte og aftalte initiativer.
Ledelse er et holdspil i Jammerbugt Kommune, og chefen skal medvirke i forvaltningens chefgruppe i et velfunderet og velfungerende samspil med direktøren og de øvrige fagchefer og herigennem iværksætte og lede tiltag, der på effektiv vis realiserer kommunens handicap-og sundhedspolitiske ambitioner.

Chefprofilen

Jammerbugt Kommunes nye sundheds-og handicapchef er allerede en velfunderet leder med dokumenterbare resultater i bagagen. Stillingen kræver et godt overblik og gode analytiske og strategiske kompetencer, der kan sættes ind i et allerede tillidsfuldt og anerkendende samspil med andre ledere og medarbejdere (ikke mindst i MED-systemet). Samarbejdet skal have effekt og skabe værdi for borgerne. Det kræver, at der besluttes og handles på det gode samarbejde og på kommunens ledelsesgrundlag, politikker og strategier. Det kræver ledelse - god, ordentlig og gedigen ledelse. Det kan og vil den nye chef tilbyde.

Nysgerrig? Du kan du søge yderligere oplysninger i stillings-og personprofilen og her få et nærmere indtryk af, om du kan se at stillingen matcher dine ambitioner og evner.

Du kan uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-07981). Ansøgningsfristen udløber den 24. januar 2021.