Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Pædagog til Bøgebakke børnehave

Pædagog 30 timer
Da en af vores kollegaer har valgt at gå på pension, søger vi pr. 1 marts 2021 en pædagog på 30 timer.
Børnehaven Bøgebakke er en del af Område Brovst, som består af 3 daginstitutioner. Vi er pt. 22 børn i børnehaven og søger derfor en pædagog på 30 timer, der har lyst, engagement og kompetencer til at være del af vores institution.

Vi søger en pædagog, der

 • arbejder ressourceorienteret og inkluderende
 • tager ansvar for at skabe fleksible og inkluderende læringsmiljøer
 • kan omsætte viden til praksis, - herunder reflektere over egen praksis og omsætte refleksion til ny kvalitativ handling
 • kan kommunikere med professionelle og forældre om kerneopgaven
 • kan tilrettelægge det pædagogiske arbejde og udføre dette med systematik og målrettethed
 • kan danne sig et godt overblik og skabe struktur
 • kan facilitere pædagogiske udviklingstiltag
 • kan inspirere og videndele
 • kan indgå og skabe forpligtende fællesskaber, der omfatter både forældre, samt interne og eksterne samarbejdspartnere
 • har relevante IT-kompetencer
 • har/eller vil tilegne sig viden om tidlig indsats
 • har kendskab til ICDP
 • har lyst til at arbejde for institutionens grønne profil
 • kan agere i en politisk ledet organisation

Vi vægter en hverdag med

 • trivsel, udvikling, sundhed og læring
 • tæt forældresamarbejde
 • tydelig struktur
 • systematisk pædagogisk arbejde

Vi vil i din ansøgning bede dig om at forholde dig til ovenstående.

Vi tilbyder

 • et dagtilbud, hvor pædagogisk udvikling og medarbejdertrivsel vægtes højt, bl.a. arbejder vi målrettet og struktureret med den styrkede pædagogiske læreplan med Ecers
 • et dagtilbud, hvor der arbejdes inkluderende og ressourceorienteret med udgangspunkt i ICDP
 • et dagtilbud, hvor vi bevidst arbejder på at spille hinanden gode, hvorfor vi videndeler og hjælper hinanden på kryds og tværs
 • et dagtilbud med en grøn profil. Bl.a. arbejder vi med Grønne Spirer og har dyr i børnehaven
 • en engageret og ansvarlig kollegagruppe
 • en kollegagruppe, der er kendetegnet ved godt humør, fællesskab og hjælpsomhed på tværs

Du er velkommen til at kontakte afdelingsleder Gritt Bennike på telefon 72 57 82 80 eller 28 44 74 05 for yderligere information.

Ansøgningsfrist: Mandag den 25. januar 2021
Ansættelsessamtaler: Torsdag den 28. januar 2021
Tiltrædelse: 01. marts 2021 eller snarest derefter.