Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Dagplejer i Aabybro by

Da børnetallet fortsat er stigende søger vi pr. 1. juni 2021 eller snarest derefter en dagplejer til Aabybro by. Vi søger en dagplejer, der har lyst og interesse i at arbejde med børn i aldersgruppen 0 - 2 år og som har gode pladsforhold inde/ude og et godt læringsmiljø for børn.

Yderligere oplysninger om stillingen kan indhentes hos dagplejeleder Tina Riis Thomsen telefon 41 91 24 41 eller dagplejepædagog Jonna Bjørk tlf. 41 91 25 87

Dagplejer - et livsbekræftende job

Du får sammen med forældrene mulighed for at være den vigtigste person for 4 børn i aldersgruppen 0 – 2 år, hvor læring, udvikling, sjove oplevelser, udfordringer og tætte relationer er omdrejningspunktet.
Din primære opgave er at skabe tryghed, omsorg, trivsel, udvikling og læring i forhold til det enkelte barn samtidig med at du er ansvarlig for den sociale udvikling i hele børnegruppen.

Som dagplejer i Jammerbugt Kommune er der fokus på udvikling og uddannelse. Inden for de første år tilbyder vi derfor så vidt muligt:
  • Førstehjælp
  • Intro til relations- og ressourceorienteret pædagogik (ICDP)
  • Intro til det pædagogisk læreplansarbejde
  • Vejledning i løfte- og bæreteknik

Da dagplejens kendetegn og værdier er hjemlige omgivelser, tryghed, læring, trivsel og udvikling gennem hverdagens gøremål må du forvente at kunne arbejde selvstændigt i dit eget hjem. Der arbejdedes ud fra dagtilbudslovens rammer indenfor området med fokus på den pædagogiske læreplan og ICDP. Arbejdet giver god mulighed for personlig ”frihed” mens du arbejder – og du inddrager så vidt muligt børnene i dine daglige gøremål i hjemmet eller får ordnet andet praktisk arbejde når/hvis børnene sover. Jobbet bærer i det hele taget præg af en stor grad af fleksibilitet.

Det kollegiale fællesskab får du i legestuen med dine kollegaer og der er her mulighed for faglig sparring, refleksion, udvikling og samvær. Målet med legestuen er også, at børnene bliver fortrolige i større børnegrupper med bl.a. aldersopdelte aktiviteter og at dagplejeren lærer de andre børn i gruppen at kende, hvilket er af afgørende betydning i forhold til gæstepleje ved sygdom, ferie og uddannelse.

Du får pædagogisk vejledning af dagplejepædagogen der besøger dig både uanmeldt og efter aftale ca. fem - seks gange årligt eller efter behov. Der føres officielt tilsyn to gange årligt, anmeldt og uanmeldt.

Vi forventer, at du som dagplejer kan:

  • skabe et lærende, trygt og udviklende miljø for børnene
  • danne gode relationer og skabe tilknytning
  • indgå i et konstruktivt og positivt samarbejde med forældrene
  • indgå i et loyalt og udviklende samarbejde med dagplejepædagogen og kollegaerne
  • tilbyde fysiske rammer ude og inde, der giver plads til udfoldelse og et godt læringsmiljø.

Som dagplejer slipper du for transporttid til/fra dit job og du har i dit eget hjem en ugentlig åbningstid på 48 timer. Du får 7 ekstra fridage pr. år som kompensation for den lange åbningstid. Du er forpligtet til at modtage et 5. barn i gæstepleje, deltage i 4 årlige aftenmøder og til at deltage i uddannelse og andre kurser.

I øvrigt henvises til dagplejens hjemmeside: https://dagplejenjammerbugt.aula.dk/ eller www.dagplejen.dk hvor der er yderligere oplysninger om dagplejejobbet generelt.