Gå til sidens indhold

Jammerbugt Kommune

Jammerbugt Kommune

Visionær pædagogisk afdelingsleder

Visionær pædagogisk afdelingsleder til Nørhalne Vuggestue, Børnehave og SFO

Kan du sætte pædagogisk retning og lede den fremtidige udvikling af Nørhalne Skoles vuggestue, børnehave og SFO, så børnene trives i deres leg og læring? Nu får du muligheden for et attraktivt lederjob i en nyrenoveret institution, hvor vi insisterer på en stærk pædagogisk dagsorden.

Nørhalne Skole og dens integrerede institutioner er et godt eksempel på, at Jammerbugt Kommunes ambitioner på skole- og dagtilbudsområdet bliver til virkelighed. Som noget særligt tilbyder vi et sammenhængende tilbud fra børnene er 0 år til og med 6. klassetrin.
Med engagerede kolleger, en nyrenoveret børnehave og vuggestue, en fantastisk legeplads og et stigende børnetal – især blandt de yngste børn – får du et stærkt fundament at bygge på.

De attraktive fysiske rammer giver dig sammen med dine to lederkolleger (hvoraf skolelederen også er ny), engagerede forældre og en medarbejdergruppe, der oprigtigt ønsker at være en samlet enhed, stor mulighed for at skabe et nyt tilbud med høj kvalitet.

Dine kompetencer

Vi har mange ønsker til vores kommende afdelingsleder. Men det er afgørende for os, at du både motiveres af den samlede skoles udvikling og af at være daglig pædagogisk leder for vuggestuen, børnehaven og SFO’en. Dine lederkompetencer spænder derfor bredt. Du kan forene dine ambitioner for pædagogisk arbejde og retning med en synlig og nærværende ledelsesstil over for både medarbejdere, børn og forældre. Tilsvarende forventer vi, at du kan bidrage konstruktivt ind i skolens lederteam og arbejdet med den samlede skoles udvikling og position i lokalområdet.

Du må, ligesom os, gerne være optaget af en pædagogisk rød tråd, hvor legepladsen og udelivet bruges som læringsrum i det pædagogiske arbejde, og musiske kompetencer hos børn og voksne er med til at skabe forskellige former af fællesskaber, som stimulerer nysgerrighed og engagement.

I Nørhalne har det samlede tilbud en vigtig plads i lokalsamfundet, og du kommer til at lære både børn og voksne at kende. Nørhalne by og skole vækster, og din fornemste opgave at drive attraktive tilbud til områdets børn, som både forældre og medarbejdere er stolte over.

Vi forestiller os derudover, at den kommende afdelingsleder

 • Er uddannet pædagog og har ledelseserfaring fra en eller flere af de institutionsformer du bliver leder for  
 • Har en lederuddannelse, eller er godt i gang med at tage en
 • Er dygtig til at lede. Du kan samle dit personale om jeres kerneopgave
 • Er god til at kommunikere – du kan lytte, reflektere og indgå i dialog 
 • Har stærke relationelle kompetencer, som bruges til at finde gode løsninger i tæt samspil med dine medarbejderne, din lederkolleger, forældre og andre samarbejdspartnere
 • Har personlig integritet og gennemslagskraft. Du kan stå fast, når det er nødvendigt
 • Har ambitioner på institutionens og skolens vegne – og at det kan mærkes

Vi tilbyder

En attraktiv afdelingslederstilling på en skole med en samdrevet institution, der udgør et trygt og udviklende miljø for lokalområdets børn fra de starter i vuggestue til de afslutter mellemtrinnet. Du får det daglige pædagogiske og ledelsesmæssige ansvar for 24 medarbejdere, 80 børn i SFO, 120 børnehavebørn samt 12 vuggestuebørn. Til at hjælpe dig med den driftsmæssige og økonomiske ledelse har du desuden to koordinatorer og en skolesekretær.
I dagligdagen udgør du sammen med skolelederen og vores anden afdelingsleder skolens lederteam. Da teamet er nyt, får I rig mulighed for at opbygge et miljø med plads til udvikling og sparring.

Du kan med andre ord se frem til et spændende job som afdelingsleder, hvor du:

 • Skal løfte det daglige pædagogiske, personale- og driftsmæssige ledelsesansvar for Nørhalne vuggestue, børnehave og SFO
 • Kan profitere af et udviklende lederjob på en attraktiv skole med kompetente medarbejdere og med faglige ambitioner 
 • Får nogle fantastiske attraktive og nyrenoverede fysiske rammer til at understøtte den pædagogiske udvikling
 • Får en unik mulighed for at bidrage til at styrke det samlede tilbud
 • Har en garanteret travl og inspirerende hverdag

Yderligere oplysninger

Du er meget velkommen til at kontakte skoleleder Finn Bonde på telefon 72 57 81 21, hvis du har spørgsmål. Alle henvendelser behandles fortroligt.

Du kan læse kommunens vision her, om ’Liv i by og skole’ her, om kommunens ledelsesgrundlag her, om 'kvalitet på 0-6 års området i Jammerbugt Kommune' her samt se Nørhalne Skoles hjemmeside her.

Ansættelse sker efter gældende overenskomst og principperne for lokal løndannelse efter forhandling med den forhandlingsberettigede organisation.

Samtaler forventes afholdt i uge 19. (10. – 14. maj).

Der bliver indhentet børneattest i forbindelse med ansættelsen.

Arbejdsstedet er Nørhalne Skole, Bygaden 24, Nørhalne.

Ansøgningsfrist

Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest fredag den 30. april 2021 kl. 12.00.